MAANDELIJKSE INDICATOREN

Algemene informatie

Volumes, waarden en prijzen verzameld voor iedere afzonderlijke soort en iedere afzonderlijke markt of op nationaal niveau

       

 

Bestreken fasen van de toeleveringsketen

Eerste verkoop

Groothandel

Import/export

Consumptie

Type gegevens

De volumes, waarden en prijzen van de eerste verkoop gebaseerd op verkoopdocumenten geregistreerd tijdens de veilingen

De volumes, waarden en prijzen geregistreerd op de groothandelsmarkten.

De import-/exportvolumes, waarden en prijzen voor im- en export van producten van en naar de hele EU en geselecteerde niet-EU-landen

De volumes, waarden en prijzen van de belangrijkste verse producten geconsumeerd door de huishoudens

Geografische spreiding

BE, DK, EE, FR, EL, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

per plaats van verkoop

EL

Elke EU-lidstaat plus Chili, China, Ivoorkust, Ecuador, Egypte, Peru, Zuid-Korea, Zwitserland, Thailand, Oekraïne, de VS, Japan

DK, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES, DE

Soorten

Alle afzonderlijk geregistreerde soorten, geaggregeerd op niveau van de Belangrijkste commerciële soorten

Alle afzonderlijk geregistreerde soorten, geaggregeerd op niveau van de Belangrijkste commerciële soorten

Alle afzonderlijk geregistreerde soorten, geaggregeerd op niveau van de Belangrijkste commerciële soorten

De belangrijkste verse producten geconsumeerd in het betreffende land + aggregatie van “andere verse soorten” niet inbegrepen in de geselecteerde producten

Historische tijdreeks

vanaf 2007

vanaf 2010

vanaf 2001

Vanaf 2010

Vertraging

3 weken na de referentieperiode

3 weken na de referentieperiode

40 dagen na de referentiemaand voor handel buiten de EU en 70 dagen voor handel binnen de EU.

2 maanden na de referentieperiode

Bronnen

EU-LS
zie metadata voor meer details

of controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

EU-LS
zie metadata voor meer details

of controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

EUROSTAT / COMEXT

GTA

controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

EUROPANEL – TNS

Controleer Monitoring gegevensaanvoer voor de stand van zaken van de toelevering

Maateenheden

Volumes in kg (nettogewicht),waarden in euro en nationale valuta,prijzen in EUR/kg of nationale valuta/kg

Volumes in kg (nettogewicht),waarden in euro,prijzen in EUR/kg

Volumes in kg (nettogewicht),waarden in euro,prijzen in EUR/kg

Volumes in nettogewicht,waarden in euro,prijzen in EUR/kg

Kwaliteitscontroles

Verschillende controles worden uitgevoerd:
- van het bestandsformaat
- op het bestaan van codes
- op duplicaten
- eerste controles op prijsdrempels
- handmatige controle van de vergelijkbaarheid met eerdere jaren inzake volumes en prijzen voor iedere afzonderlijke soort en plaats van verkoop

Toegang tot gegevens

eenvoudige tabel
geavanceerde tabel EU,  NO, IS en UK

eenvoudige tabel
geavanceerde tabel  EU, NO, IS en UK

eenvoudige tabel
geavanceerde tabel EU,  NO, IS en UK

eenvoudige tabel

Laatste gegevensbijwerking metadata

31-01-2020

Schrijf voor meer informatie naar: contact-us@eumofa.eu