Juridische kennisgeving en privacybeleid
De informatie op deze site is onderworpen aan een afwijzing van aansprakelijkheid, het auteursrecht en de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens 

Afwijzing van aansprakelijkheid

EUMOFA streeft ernaar deze informatie up-to-date en nauwkeurig te houden Als zij opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden zal zij proberen deze te verbeteren 
Deze informatie is:

 • van algemene aard en niet bedoeld te verwijzen naar de specifieke omstandigheden van enige specifieke persoon of entiteit;
 • niet noodzakelijk allesomvattend, compleet, nauwkeurig of up-to-date; 
 • soms doorgelinkt naar externe sites waar EUMOFA geen invloed op heeft en waarvoor EUMOFA geen aansprakelijkheid aanvaardt; 
 • geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u altijd een gekwalificeerde professional te raadplegen). 

IWij streven ernaar technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen Sommige gegevens op deze site kunnen echter in bestanden of formaten zijn aangemaakt die niet foutloos zijn en wij kunnen daarom niet garanderen dat onze dienstverlening niet wordt onderbroken of anderszins door problemen wordt gestoord. EUMOFA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als gevolg van het gebruik van deze site of van enige doorgelinkte externe sites. 
Deze afwijzing van aansprakelijkheid is niet bedoeld om, in overtreding op vereisten uiteengezet in de toepasselijke nationale wet- en regelgeving, de aansprakelijkheid van EUMOFA te beperken of uit te sluiten voor kwesties die uit hoofde van die wet- of regelgeving niet kunnen worden uitgesloten.

Auteursrecht

De voorwaarden voor het hergebruik van documenten van de Commissie zijn vastgelegd in Besluit 2011/833/EU van de Commissie van 12 december 2011.
Tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld in individuele auteursrechtelijke mededelingen) wordt inhoud op deze website die eigendom is van de EU gelicentieerd op basis van de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Dit betekent dat hergebruik is toegestaan, mits de bron correct wordt aangegeven en eventuele wijzigingen worden vermeld.
Mogelijk dient u aanvullende rechten te verwerven als de betrokken inhoud personen herkenbaar in beeld brengt of werken van derden bevat. Wilt u inhoud gebruiken of reproduceren die geen eigendom van de EU is, dan moet u de rechthebbenden mogelijk rechtstreeks om toestemming vragen.  

Bescherming van de persoonsgegevens

In haar bijdrage aan de verplichtingen van de Europese Commissie op het gebied van de marktinformatie, zoals uiteengezet in Art. 42 (1) van de Verordening (EU) nr. 1379/2013, is EUMOFA als dienstverlener ertoe verplicht om de persoonsgegevens van de gebruikers te beschermen. EUMOFA is op deze basis aangewezen om informatie te verzamelen en te verspreiden naar de gebruikers.

De verwerking van persoonsgegevens voor EUMOFA wordt uitgevoerd onder toezicht van Unit A4 van DG MARE van de Europese Commissie, die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke onder Verordening (EU) 2018/1725.

Het beleid betreffende de "bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens" strookt met Verordening (EU) 2018/1725.

Gevallen waarin u persoonsgegevens kunt verstrekken en type gevraagde gegevens

U hoeft u niet te registreren om de EUMOFA-website te kunnen gebruiken. U kunt er doorheen bladeren, gegevens en rapporten downloaden zonder informatie over uzelf te hoeven geven.

De registratie van informatie is echter nodig in bepaalde gevallen, om de volgende  diensten te kunnen ontvangen:

 • Nieuwsbrieven:EUMOFA verzendt een periodieke nieuwsbrief om de uitgave van EUMOFA-publicaties te promoten of om nieuwe publicaties op de EUMOFA-website te melden. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief moet u de volgende informatie verstrekken:
  • E-mailadres (verplicht)
  • Voor- en achternaam (niet verplicht)
  • Organisatie (niet verplicht)
 • Zoekopdrachten opslaan:  voor ingelogde gebruikers kunnen ad-hoc zoekopdrachten worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. U kunt op EUMOFA met de volgende informatie een account aanmaken:
  • Voornaam (verplicht)
  • Tweede naam (niet verplicht)
  • Achternaam (niet verplicht)
  • E-mailadres (verplicht)
  • Wachtwoord (tweemaal), versleuteld.
 • Online-enquêtes: EUMOFA voert periodiek online-enquêtes uit om over verschillende onderwerpen (bv. gebruik van de website, testen van nieuwe verbeteringen, enz.) feedback van gebruikers te verzamelen. De enquêtes van EUMOFA zijn anoniem en wij vragen alleen om algemene informatie (bv. type deelnemer, type organisatie, enz.).
 • E-mailcorrespondentie: wanneer u contact opneemt met EUMOFA via e-mail (bijvoorbeeld voor assistentie), zullen het e-mailadres en alle persoonsgegevens alleen worden bewaard om te kunnen reageren op een vraag en niet worden gebruikt voor andere doeleinden zonder voorafgaande toestemming.  

Overige verzamelde informatie

Terwijl u door de website browst kan de EUMOFA-website automatisch informatie over u verzamelen, zoals uw internetprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en type apparaat, gemiddelde tijd doorgebracht op de site, bezochte pagina's, ingeziene informatie, gebruikte IP-adres (Internet Protocol) om uw computer met internet te verbinden, en andere statistieken. Wij verzamelen deze gegevens om de algehele gebruikservaring op de website te analyseren en verbeteren. U vindt meer informatie over deze statistieken en het bijbehorende gebruik ervan op de specifieke  Cookiesbeleid  pagina

Wie heeft toegang tot uw informatie en aan wie wordt deze bekendgemaakt

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de bovengenoemde diensten te leveren en om statistieken over het gebruik van EUMOFA te produceren.

De gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten het kader van EUMOFA, de Europese Commissie - Directoraat-Generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE) en de contractant van EUMOFA.

Hoe beschermen wij uw informatie

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van de contractant van EUMOFA, die alleen via een beveiligd wachtwoord toegankelijk zijn voor geselecteerd personeel en contractanten. Deze gegevens kunnen ook per e-mail worden doorgestuurd naar de EUMOFA-expert die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van het verzoek.

In elk geval is de gegevensbescherming en vertrouwelijkheid vereist door bovengenoemde Verordening gegarandeerd.

Recht op toegang en rectificatie, uitwissing en bezwaar

Geregistreerde gebruikers hebben het recht om op elk moment om een kopie van hun persoonsgegevens te vragen om de juistheid van de bewaarde informatie te controleren en/of om deze informatie te corrigeren of bij te werken. Gebruikers kunnen ook vragen dat hun persoonsgegevens volledig worden verwijderd.

Stuur in elk geval een e-mail naar contact-us@eumofa.eu  met uw verzoek, en wij zullen u antwoorden en aan uw verzoek voldoen. U kunt ook contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op: MARE-A4@ec.europa.eu.

De betrokkene kan zich te allen tijde persoonlijk afmelden voor de nieuwsbrief - in elke nieuwsbrief wordt een link verstrekt.

Hoelang bewaren we uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang vervolgacties verbonden aan bovengenoemde doeleinden noodzakelijk zijn (bv. het verzenden van nieuwsbrieven, het opslaan van vragen, het uitvoeren van online-enquêtes en het beantwoorden van e-mails wanneer u contact opneemt met EUMOFA), en niet langer dan een maand na de mogelijke sluiting van EUMOFA.

Updates van het privacybeleid

EUMOFA kan deze privacyverklaring bijwerken en zal u op de hoogte houden van updates.

Website-operator en verwerkingsverantwoordelijke

Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail-adres en de daaraan verbonden persoonsgegevens, wordt u verzocht een e-mail te sturen naar: : contact-us@eumofa.eu en/of naar de verwerkingsverantwoordelijke voor EUMOFA in DG MARE van de Europese Commissie op MARE-A4@ec.europa.eu.

U kunt u ook wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Beroep

In geval van een geschil kunt u een klacht indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

edps@edps.europa.eu 

Links naar websites van derden

EUMOFA verstrekt links naar sites van derden. Aangezien deze buiten onze controle vallen, adviseren wij het privacybeleid van deze sites door te nemen.

Social media widgets

De EUMOFA-website kan social media functies hebben, zoals de Facebook like-knop en widgets, zoals de delen-knop. Deze social media functies kunnen uw IP-adres en de bezochte pagina's op de EUMOFA-site verzamelen en kunnen een cookie plaatsen om de functie correct te laten werken. Social media functies en social media widgets worden gehost door een site van derden. Uw interacties met deze functies vallen binnen de werkingssfeer van het bedrijf dat deze functies verstrekt.