Landingen

         BeschrijvingGegevens en rapporten

 

Beschrijving

 

Landingen  betekent het eerste aan land brengen van iedere hoeveelheid visserijproducten van boord van een vissersschip - ongeacht de nationaliteit van het schip - in een gegeven land, maar ook van visserijproducten die door schepen van dat land worden aangeland in landen buiten de EU. Landingen worden uitgedrukt in nettogewicht.

Bij EUMOFA zijn de gegevens over de landingen ondergebracht onder de jaarlijkse gegevens. De gegevens worden betrokken van EUROSTAT die ze op haar beurt verzamelt bij nationale overheidsdiensten. Zie voor meer informatie:

 

Jaarlijkse indicatoren

 

 

Gegevens en rapporten

 

Voorgedefinieerde zoekopdrachten over landingen:

 

Jaarlijks gedeelte
 

Ad-hoc zoekopdrachten betreffende landingen:

 

Jaarlijks gedeelte