Gebruikersondersteuning

     Gebruikersondersteuning FAQs

 

Gebruikersondersteuning

 

Om gebruikers vertrouwd te maken met de website en zoekopdrachten uit te laten voeren, hebben we de volgende tutorials gemaakt:

Contentverzamelaar

User support 2

 

Voor eventuele verduidelijkingen, commentaar of advies verzoeken wij u vriendelijk een e-mail te sturen naar: contact-us@eumofa.eu

 

Voor alle vragen over de EUMOFA-website, de werking en het zoeksysteem ervan, wordt u verzocht een van de volgende gratis telefoonnummers te bellen:

 

België: 0800-761-10
Frankrijk: 0800-901174
Duitsland: 0800-181-1647
Verenigd Koninkrijk: 0-808-101-0950
All andere landen (niet-gratis nummer): 0039-06-853-735-37

 

Technische assistentie wordt alleen in het Engels verstrekt, van maandag t/m vrijdag, van 10:00-13:00 en 15:00-17:00 Midden-Europese Tijd.

 

De service is niet beschikbaar vanaf mobiele telefoons.

FAQs

FAQ's – Veelgestelde vragen

 

Via onze interactie met EUMOFA-gebruikers hebben we de onderstaande vragen ontvangen. Voor de antwoorden moet u op de vragen klikken.

F.A.Q.

Er trad een fout op tijdens de verwerking van de sjabloon.
The following has evaluated to null or missing:
==> serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign journalArticleService = servi... [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 1]
----
1<#assign journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") /> 
2 
3<#if entries?has_content> 
4 
5	<div class="accordion eumofa-accordion" id="accordion2"> 
6	<#list entries as curEntry> 
7 
8		<#assign assetId = curEntry.getClassPK() /> 
9		 
10		<#assign contentByLocale = journalArticleService.getLatestArticle(assetId).getContentByLocale(locale) /> 
11		 
12		<#assign document = saxReaderUtil.read(contentByLocale) /> 
13		 
14    <#assign answer = document.selectSingleNode("//*/dynamic-element[@name='"+"answer"+"']/dynamic-content") /> 
15     
16    <div class="accordion-group"> 
17      <div class="accordion-heading"> 
18        <a class="accordion-toggle collapsed btn" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2" href="#${assetId}"> 
19          ${curEntry.getTitle(locale)} <span class="menu-down"></span> 
20        </a> 
21      </div> 
22      <div id="${assetId}" class="accordion-body collapse"> 
23        <div class="accordion-faq"> 
24          <p>${answer.getText()}</p> 
25        </div> 
26      </div> 
27    </div> 
28 
29	</#list> 
30	</div> 
31 
32</#if> 
— 20 artikelen per pagina
Toont 7 resultaten.