“Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.”

Voor wat Eumofa betreft zijn alle gehanteerde procedures voor het verzamelen, beheren en verspreiden van gegevens door EUMOFA voor het Verenigd Koninkrijk voorafgaand aan de terugtrekking uit de Europese Unie, dezelfde als die toegepast voor alle EU-lidstaten.

Na de terugtrekkingsdatum verstrekt EUMOFA de gegevens betreffende het Verenigd Koninkrijk niet langer in de EU-aggregaties, maar apart, in afzonderlijke gedeelten, samen met andere niet-EU-landen.

Onderstaand ziet u een overzicht van de algehele benadering voor elke EUMOFA-gegevensset. Meer details vindt u in de algemene metagegevens (link) of in de specifieke beschikbare metagegevens voor elke eenvoudige en geavanceerde tabel.

 

WEKELIJKSE GEGEVENS

Het Verenigd Koninkrijk wordt tot en met week 5 van 2020 als onderdeel van de EU beschouwd en tot die week staan de verwante gegevens in alle tabellen op EU-niveau. Vanaf week 6 van 2020 worden de wekelijkse gegevens van het Verenigd Koninkrijk apart weergegeven, samen met andere niet-EU-landen (IJsland en Noorwegen).

 

MAANDELIJKSE GEGEVENS

Het Verenigd Koninkrijk wordt tot en met januari 2020 als onderdeel van de EU beschouwd en tot en met die maand staan de verwante gegevens in alle tabellen op EU-niveau. Vanaf februari 2020 worden de maandelijkse gegevens van het Verenigd Koninkrijk apart weergegeven, samen met andere niet-EU-landen (IJsland en Noorwegen).

 

JAARLIJKSE GEGEVENS

Het Verenigd Koninkrijk wordt tot en met 2019 als onderdeel van de EU beschouwd en tot en met dat jaar staan zijn gegevens in alle tabellen op EU-niveau. Vanaf 2020 zijn de jaarlijkse gegevens van het Verenigd Koninkrijk niet langer beschikbaar in EUMOFA.