Gegevens en vragen

         Beschrijving, Organisatie van gegevens, Voorgedefinieerde zoekopdrachten, Ad-hoc zoekopdrachten

Beschrijving

 

De gegevens worden verzameld bij de Europese instellingen, de EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland en private gegevensleveranciers. Zowel tijdens het verzamelen, de analyse als het verspreiden ervan, worden de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens bewaakt door regelmatige controles.

 

Voor de analyse en bewaking van de markttrends worden de gegevens geharmoniseerd in 12 productgroepen en 97 belangrijkste commerciële soorten, geselecteerd uit hoofde van hun betekenis voor de eerste verkoop en hun belang voor de EU-handel.

 

De gegevens worden ook geharmoniseerd in 4 statussen van presentatie (heel; gesneden; bijproducten; niet gespecificeerd) en 5 statussen van bewaring (vers; bevroren; gedroogd-gezouten-gerookt; bereid-geconserveerd; niet-gespecificeerd).  

 

Organisatie van gegevens

 

De gegevens in de EUMOFA-database worden in drie secties ingedeeld:

 

Wekelijkse indicatoren

Maandelijkse indicatoren

Jaarlijkse indicatoren

 

Data are accessible through two tipes of queries:

 

Voorgedefinieerde zoekopdrachten met voorgeselecteerde opties om snel rapporten te krijgen als resultaat van de zoekopdracht. Voorgedefinieerde zoekopdrachten kunnen worden gevonden voor wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse gegevens..

 

Ad-hoc zoekopdrachten worden afzonderlijk gedefinieerd om specifieke gegevens op te leveren die naar behoefte kunnen worden gefilterd. Ad-hoc zoekopdrachten kunnen ook worden gevonden voor wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse gegevens.