Consumptie

         BeschrijvingGegevens en rapporten

 

Beschrijving

Consumptie verwijst naar de hoeveelheid visserij- en aquacultuurproducten die tijdens een bepaalde periode en binnen een geografisch gebied, zoals een land, zijn verbruikt.

Bij EUMOFA worden de consumptiegegevens ondergebracht als “afgeleide consumptie” onder jaarlijks gegevens en als “consumptie van verse producten per huishoudens” onder maandelijkse trends en jaarlijks gegevens.

Afgeleide consumptie wordt berekend door het gebruik van de toeleveringsbalans, die een schatting geeft van de toelevering van visserij- en aquacultuurproducten die voor menselijke consumptie op EU-niveau beschikbaar zijn. Vangsten bestemd voor vismeel (industriële vangsten) zijn uitgesloten. Ook producten voor non-food-gebruik zijn van de im- en export uitgesloten.

De berekening van de toeleveringsbalans is gebaseerd op de volgende formule:

Afgeleide consumptie =

[(totaal vangsten - industriële vangsten) + aquacultuur + import] - export

De consumptie van verse producten door huishoudens is de geregistreerde consumptie door een steekproef van huishoudens in een land. EUMOFA heeft deze gegevens betrokken bij een private informatieleverancier. Zie voor meer informatie:

Maandelijkse indicatoren

Jaarlijkse indicatoren

 

Gegevens en rapporten

Voorgedefinieerde zoekopdrachten over afgeleide consumptie:

Jaarlijks gedeelte

Voorgedefinieerde zoekopdrachten over huishoudconsumptie:

Maandelijks gedeelte

Jaarlijks gedeelte