Id-Daxxbord Makroekonomiku

Id-daxxbord makroekonomiku huwa strument dinamiku li jippermetti lill-utenti jimmonitorjaw l-indikaturi ewlenin utli għall-appoġġ tal-analiżi tas-suq tas-sajd. Id-dejta tista’ tiġi kkonsultata direttament fuq il-paġna web permezz ta’ mapep u tabelli interattivi jew imniżżla.

Nefqa u inflazzjoni tal-ħut u l-ikel fl-UE
Tagħrif mogħti minn: EUROSTAT
Id-de?injazzjonijiet u?ati u l-pre?entazzjoni ta’ materjal f'din il-mappa ma jimplikawx l-espressjoni ta’ kwalunkwe opinjoni tkun xi tkun min-na?a tal-Unjoni Ewropea li tikkon?erna l-istatus legali ta’ kwalunkwe pajji?, territorju, belt jew ?ona jew l-awtoritajiet tieg?u/tag?ha, jew li tikkon?erna d-delimitazzjoni ta’ fruntieri jew il-fruntieri tieg?u/tag?ha.
Prezzjiet taż-żejt tal-gass tal-baħar fix-xahar


Rati ta' skambju tal-aktar sħab kummerċjali importanti tal-UE


EUR vs.14-01-2022
USD US Dollar 1.14
GBP UK Pound 0.84
NOK Norwegian Krone 9.99
RUB Russian Ruble 88.0
CNY Chinese Yuan 7.27
CHF Swiss Franc 1.04
JPY Japanese Yen 130.17

Tagħrif mogħti minn: ECB
Monitoraġġ tal-prezzijiet tal-ikel fl-UE
Konsum tal-unitajiet domestiċi tal-aktar prodotti friski importanti fl-UE
Agħżel id-dejta li għandha titniżżel:
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD.zip

YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD.zip

Agħżel id-dejta li għandha titniżżel:
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE.zip

Agħżel id-dejta li għandha titniżżel:
DAILY_EXCHANGE_RATE.zip

Agħżel id-dejta li għandha titniżżel:
MONTHLY_FOOD_PRICE_MONITORING.zip

Agħżel id-dejta li għandha titniżżel:
MONTHLY_CONSUMPTION.zip