Id-Daxxbord Makroekonomiku

Id-daxxbord makroekonomiku huwa strument dinamiku li jippermetti lill-utenti jimmonitorjaw l-indikaturi ewlenin utli għall-appoġġ tal-analiżi tas-suq tas-sajd. Id-dejta tista’ tiġi kkonsultata direttament fuq il-paġna web permezz ta’ mapep u tabelli interattivi jew imniżżla.

Nefqa u inflazzjoni tal-ħut u l-ikel fl-UE
Tagħrif mogħti minn: EUROSTAT
Id-de?injazzjonijiet u?ati u l-pre?entazzjoni ta’ materjal f'din il-mappa ma jimplikawx l-espressjoni ta’ kwalunkwe opinjoni tkun xi tkun min-na?a tal-Unjoni Ewropea li tikkon?erna l-istatus legali ta’ kwalunkwe pajji?, territorju, belt jew ?ona jew l-awtoritajiet tieg?u/tag?ha, jew li tikkon?erna d-delimitazzjoni ta’ fruntieri jew il-fruntieri tieg?u/tag?ha.
Prezzjiet taż-żejt tal-gass tal-baħar fix-xahar


Rati ta' skambju tal-aktar sħab kummerċjali importanti tal-UE


EUR vs.23-09-2022
USD US Dollar 0.98
GBP UK Pound 0.88
NOK Norwegian Krone 10.23
CNY Chinese Yuan 6.94
CHF Swiss Franc 0.96
JPY Japanese Yen 139.43

Tagħrif mogħti minn: ECB
Monitoraġġ tal-prezzijiet tal-ikel fl-UE
Konsum tal-unitajiet domestiċi tal-aktar prodotti friski importanti fl-UE
Agħżel id-dejta li għandha titniżżel:
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD.zip

YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD.zip

Agħżel id-dejta li għandha titniżżel:
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE.zip

Agħżel id-dejta li għandha titniżżel:
DAILY_EXCHANGE_RATE.zip

Agħżel id-dejta li għandha titniżżel:
MONTHLY_FOOD_PRICE_MONITORING.zip

Agħżel id-dejta li għandha titniżżel:
MONTHLY_CONSUMPTION.zip