Landings

         DeskrizzjoniDejta u Rapporti

 

Deskrizzjoni

 

Ħatt l-art  tfisser il-ħatt inizjali ta' kwalunkwe kwantità ta' prodotti tas-sajd minn abbord bastiment tas-sajd għal fuq l-art f'pajjiż partikolari, irrispettivament min-nazzjonalità tal-bastiment li qiegħed iħott, iżda anke prodotti tas-sajd li jinħattu mill-bastimenti tal-pajjiż f'pajjiżi mhux tal-UE. Ħatt l-art huwa rrapportat f'piż nett.

Fil-EUMOFA  dejta dwar ħatt l-art hija disponibbli taħt dejta tas-sena. Id-dejta toriġina mill-EUROSTAT li min-naħa tiegħu jiġborha minn amministrazzjonijiet nazzjonali. Għal aktar dettalji ara:

 

Indikaturi ta' kull sena

 

 

Dejta u Rapporti

 

Mistoqsijiet predefiniti dwar il-ħatt l-art:

 

Taqsima tas-sena
 

Mistoqsijiet ad hoc dwar il-ħatt l-art:

 

Taqsima tas-sena