User Support

     Appoġġ għall-utenti FAQs

 

Appoġġ għall-utenti

 

It-tutorials li ġejjin inħolqu sabiex jgħinu lill-utenti jiffamiljarizzaw ruħhom mas-sit tal-Internet u jagħmel it-tiftixiet:

Asset Publisher

User support 2

 

Għal kwalunkwe kjarifika meħtieġa jew jekk għandek kummenti jew suġġerimenti għal titjib, jekk jogħġbok toqgħodx lura milli tikkuntattjana permezz tal-e-mail: contact-us@eumofa.eu

 

Għal kwalunkwe mistoqsija rigward is-sit tal-Internet tal-EUMOFA, il-funzjonament tiegħu u s-sistema ta' mistoqsijiet dwar id-dejta tiegħu, jekk jogħġbok ċempel fuq wieħed min-numri tat-telefon bla ħlas li ġejjin:

 

Il-Belġju: 0800-761-10
Franza: 0800-901174
Il-Ġermanja: 0800-181-1647
Spanja: 900-868516
Ir-Renju Unit: 0-808-101-0950
Il-pajjiżi l-oħrajn kollha (mhux numru bla ħlas): 0039-06-853-735-37

 

Appoġġ tekniku jiġi pprovdut bl-Ingliż biss, mit-Tnejn sal-Ġimgħa mill-10:00 sas-13:00 u mit-15:00 sal-17:00 Ħin Ewropew Ċentrali.

 

Is-servizz mhuwiex disponnibbli minn telefons ċellulari.

FAQs

FAQs – Mistoqsijiet Komuni

 

Permezz tal-interazzjoni tagħna ma' utenti tal-EUMOFA rċevejna l-mistoqsijiet li ġejjin. It-tweġibiet huma pprovduti meta tikklikkja fuq il-mistoqsijiet.

F.A.Q.

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign journalArticleService = servi... [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 1]
----
1<#assign journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") /> 
2 
3<#if entries?has_content> 
4 
5	<div class="accordion eumofa-accordion" id="accordion2"> 
6	<#list entries as curEntry> 
7 
8		<#assign assetId = curEntry.getClassPK() /> 
9		 
10		<#assign contentByLocale = journalArticleService.getLatestArticle(assetId).getContentByLocale(locale) /> 
11		 
12		<#assign document = saxReaderUtil.read(contentByLocale) /> 
13		 
14    <#assign answer = document.selectSingleNode("//*/dynamic-element[@name='"+"answer"+"']/dynamic-content") /> 
15     
16    <div class="accordion-group"> 
17      <div class="accordion-heading"> 
18        <a class="accordion-toggle collapsed btn" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2" href="#${assetId}"> 
19          ${curEntry.getTitle(locale)} <span class="menu-down"></span> 
20        </a> 
21      </div> 
22      <div id="${assetId}" class="accordion-body collapse"> 
23        <div class="accordion-faq"> 
24          <p>${answer.getText()}</p> 
25        </div> 
26      </div> 
27    </div> 
28 
29	</#list> 
30	</div> 
31 
32</#if> 
— 20 Items per Page
Showing 7 results.