“Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.”

F’dak li jirrigwarda l-EUMOFA, il-proċeduri kollha tal-ġbir, il-ġestjoni u t-tixrid tad-data segwiti mill-EUMOFA għar-Renju Unit qabel l-irtirar mill-Unjoni Ewropea huma l-istess proċeduri bħal dawk applikati għall-Istati Membri kollha tal-UE.

Wara d-data tal-irtirar, id-data tar-Renju Unit fl-EUMOFA ma tibqax tkun inkluża fl-aggregazzjonijiet tal-UE iżda tiġi pprovduta f’sezzjonijiet separati flimkien ma’ pajjiżi oħrajn li mhumiex fl-UE.

Hawn taħt issib sommarju tal-approċċ ġenerali adottat għal kull sett ta’ data tal-EUMOFA. Aktar dettalji huma rrapportati fil-metadata (link) ġenerali jew fil-metadata speċifika disponibbli għal kull tabella sempliċi u avvanzata.

 

DATA TA’ KULL ĠIMGĦA

Ir-Renju Unit huwa kkunsidrat bħala parti mill-UE sal-5 ġimgħa tal-2020 u d-data tiegħu sa dik il-ġimgħa hija disponibbli fit-tabelli kollha fil-livell tal-UE. Mis-6 ġimgħa tal-2020 ’il quddiem, id-data ta’ kull ġimgħa tar-Renju Unit hija disponibbli separatament, flimkien ma’ dik ta’ pajjiżi oħrajn li mhumiex fl-UE (l-Iżlanda u n-Norveġja).

 

DATA TA’ KULL XAHAR

Ir-Renju Unit huwa kkunsidrat bħala parti mill-UE sa Jannar tal-2020 u d-data tiegħu sa dak ix-xahar hija disponibbli fit-tabelli kollha fil-livell tal-UE. Minn Frar 2020 ’il quddiem, id-data ta’ kull xahar tar-Renju Unit hija disponibbli separatament, flimkien ma’ dik ta’ pajjiżi oħrajn mhux tal-UE (l-Iżlanda u n-Norveġja).

 

DATA TA’ KULL SENA

Ir-Renju Unit huwa kkunsidrat bħala parti mill-UE sal-2019 u d-data tiegħu sa dik is-sena hija disponibbli fit-tabelli kollha fil-livell tal-UE. Mill-2020 ’il quddiem, id-data ta’ kull sena tar-Renju Unit ma tibqax disponibbli fl-EUMOFA.