Consumption

         DeskrizzjoniDejta u Rapporti

 

Deskrizzjoni

Konsum tirreferi għall-ammont ta' prodotti tas-sajd u l-akkwakultura li huma kkonsmati matul perjodu partikolari, u fi ħdan żona ġeografika, bħal pajjiż.

Fl-EUMOFA il-konsum huwa previst bħala "konsum apparenti" taħt dejta ta' kull s-sena u bħala "konsum ta' prodotti friski minn familji" taħt tendenza tax-xahar u dejta tas-sena.

Konsum apparenti huwa kkalkulat billi tintuża l-karta tal-bilanċ tal-provvista li tipprovdi stima tal-provvista ta' prodotti tas-sajd u l-akkwakultura disponibbli għall-konsum mill-bniedem fil-livell ta' UE. Qabdiet immirati għal ħut mitħun (qabdiet industrijali) huma esklużi. Prodotti mhux għal użu alimentari huma wkoll esklużi minn importazzjonijiet u esportazzjonijiet.

Il-kalkolu tal-karta tal-bilanċ tal-provvista huwa bbażat fuq l-ekwazzjoni:

Konsum apparenti =

[(qabdiet totali – qabdiet industrijali) + akkwakultura + importazzjonijiet] – esportazzjonijiet.

Konsum ta' prodotti friski minn familji huwa l-konsum irreġistrat minn kampjun ta' familji f'pajjiż. Din id-dejta tinxtara mill-EUMOFA minn fornitur tal-informazzjoni privat. Għal aktar dettalji ara:

Indikaturi ta' kull xahar

Indikaturi ta' kull sena

 

Dejta u Rapporti/strong>

Mistoqsijiet predefiniti dwar il-konsum apparenti:

Taqsima tas-sena

Mistoqsijiet predefiniti dwar il-konsum domestiku:

Taqsima ta' kull xahar

Taqsima tas-sena