Aquaculture

         Deskrizzjoni, LinksDejta u Rapporti

 

Deskrizzjoni

 

Akkwakultura tal-ilma ħelu jew tal-baħar) bħal ħut, molluski, krustaċji u pjanti akkwatiċi. Dejta tal-akkwakultura hija rrapportata f'ekwivalenti ta' piż ħaj u valur.

 

Fil-EUMOFA d-dejta tal-akkwakultura hija disponibbli taħt dejta tas-sena. Id-dejta toriġina mill-EUROSTAT li min-naħa tiegħu jiġborha minn amministrazzjonijiet nazzjonali. Għal aktar dettalji ara:

 

Indikaturi ta' kull sena

 

Links

 

Fatti dwar l-akkwakultura (2015)

 

Fatti u Ċifri (2016)

 

 

Dejta u Rapporti

 

Mistoqsijiet predefiniti dwar l-akkwakultura:

Taqsima tas-sena

Mistoqsijiet ad hoc dwar l-akkwakultura:

Taqsima tas-sena