IKGADĒJIE RĀDĪTĀJI

Vispārējā informācija

Apjomi, vērtības un cenas par katru atsevišķu sugu, katrā atsevišķā tirgū vai nacionālā līmenī

       

 

 

Parādītās piegādes ķēdes stadijas 

Izkraušanas krastā

Akvakultūra

Imports/Eksports

Pārstrāde

Patēriņš

Datu tipi

Krastā izkrauto produktu apjomi, vērtība un cena

Izaudzēto produktu apjomi, vērtība un cena

Importa/eksporta apjomi, vērtības un cenas visā ES importētajiem/no ES eksportētajiem, kā arī uz un no atlasītām valstīm ārpus ES

Zvejas pārstrādes un akvakultūras produktu apjomi, vērtība un cenas

Mājsaimniecībās patērēto vispopulārāko svaigo produktu apjomi, vērtība un cenas

Ģeogrāfiskais pārklājums

Katra no ES dalībvalstīm

Katra no ES dalībvalstīm

Katra no ES dalībvalstīm, kā arī Čīle, Ķīna, Kotdivuāra, Ekvadora, Ēģipte, Peru, Dienvidkoreja, Šveice, Taizeme,

Ukraina, ASV un Japāna

Katra no ES dalībvalstīm

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Sugas

Visas atsevišķi uzskaitītās sugas, apkopotas galveno tirdznieciski nozīmīgo sugu līmenī

Visas atsevišķi uzskaitītās sugas, apkopotas galveno tirdznieciski nozīmīgo sugu līmenī

Visas atsevišķi uzskaitītās sugas, apkopotas galveno tirdznieciski nozīmīgo sugu līmenī

Visi atsevišķie zvejas produkti, kas pieejami EUROSTAT datubāzē

Vispopulārākie svaigie produkti, kas patērēti attiecīgajā valstī + “citu svaigo sugu” apkopojums, kas nav iekļauts atlasītajos produktos

Vēsturiskās sērijas

kopš 2000.g.

kopš 2000.g.

kopš 2001.g.

kopš 2001.g.

Kopš 2010.g.

Laika atstarpe

12-24 mēneši

12-36 mēneši

40 dienas pēc attiecīgā mēneša tirdzniecībai ārpus ES un 70 dienas tirdzniecībai ES iekšienē

12-36 mēneši

2 mēneši pēc references perioda

Avoti

EU MS
Skatīt metadatus plašākai informācija

Vai pārbaudīt datu apgādes monitorings attiecībā uz krājumu stāvokli

EU MS
Skatīt metadatus plašākai informācija

Vai pārbaudīt datu apgādes monitorings attiecībā uz krājumu stāvokli

EUROSTAT / COMEXT

Pārbaudīt datu apgādes monitorings attiecībā uz krājumu stāvokli

EUROSTAT / PRODCOM

Pārbaudīt datu apgādes monitorings attiecībā uz krājumu stāvokli

EUROPANEL – TNS

Pārbaudīt datu apgādes monitorings attiecībā uz krājumu stāvokli

Pasākumi

Apjomi kg (neto svars),
vērtība eiro,

cenas EUR/kg

Apjomi kg (neto svars),
vērtība eiro,
cenas EUR/kg

Apjomi kg (neto svars),
vērtība eiro,

cenas EUR/kg

Apjomi kg (neto svars),
vērtība eiro,

cenas EUR/kg

Apjomi neto svarā,

vērtība eiro,

cenas EUR/kg

Kvalitātes pārbaudes

Tiek veiktas dažādas pārbaudes:
- datnes formāta pārbaude
- kodu esamība
- dublikāti
- pirmās pārbaudes uz robežcenām
- manuālā pārbaude katras atsevišķas sugas un tirdzniecības vietas apjomu un cenu salīdzināmībai ar iepriekšējiem gadiem

Piekļuve datiem

vienkāršās tabulas
uzlabotā tabula

ES

vienkāršās tabulas
uzlabotā tabula

ES

vienkāršās tabulas
uzlabotā tabula

ES

vienkāršās tabulas

vienkāršās tabulas

Pēdējā metadatu atjaunošana

31-01-2020

Plašākai informācijai, lūdzu, kontaktējieties ar mums: contact-us@eumofa.eu