Piegādes ķēde un valsts nosegums

 

Visas piegādes ķēdes stadijas

Izņemot vienīgi vairumtirdzniecību
Avoti : EUROSTAT un Dalībvalstu iestādes