Piegādes ķēde un valsts pārklājums

Pirmā pārdošana

Avoti : Pārdošanas pavadzīmes / izsoles dati

Vairumtirdzniecība

Avoti : vairumtirdzniecības tīkli (caur Dalībvalstu iestādēm)

Imports

Avots : DG Taxud TSS

Mazumtirdzniecība

Avoti : Dalībvalstu pārskati; Eiropas Datu nodrošinātāji