IKNEDĒĻAS RĀDĪTĀJI

Vispārējā informācija

Apjomi, vērtības un cenas par atlasītām sugām un atlasītām tirdzniecības vietām, balstoties uz valstu pārvaldes iestāžu informāciju par populārākajām sugām

         

Parādītās piegādes ķēdes stadijas  

Pirmā pārdošana

Vairumtirdzniecība

Imports

Mazumtirdzniecība

Datu tipi

Pirmās pārdošanas apjomi, vērtības un cenas, balstoties uz pie vairāksolīšanas reģistrētām pārdošanas zīmēm

Cenas, apjomi un vērtības, kas reģistrētas vairumtirgos

Importa cenas produktiem, kas importēti no atlasītām valstīm ārpus ES

Mazumtirdzniecības cenas, kas uzskaitītas cenu novērojumos lielveikalos vai aptaujājot mājsaimniecības

Ģeogrāfiskais pārklājums

BE, DK, EL, ES, FR, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

FR, ES, IT

Visas ES valstis, kas apkopotas ES līmenī

BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, SE

Sugas /strong>

skatīt šādus metadatus

Vēsturiskās sērijas

Kopš 2008

Kopš 2009

Kopš 2011

Kopš 2008

Laika atstarpe

Vienu nedēļu pēc pārdošanas

Vienu nedēļu pēc pārdošanas

Vienu nedēļu pēc pārdošanas

 

Avoti

EU MS
Privātie avoti
Skatīt metadatus sīkākai informācijai

Vai skatīt datu apgādes monitorings ,lai noskaidrotu krājumu stāvokli

EU MS
Skatīt metadatus sīkākai informācijai

Vai skatīt datu apgādes monitorings ,lai noskaidrotu krājumu stāvokli

DG TAXUD

Skatīt datu apgādes monitorings, lai noskaidrotu krājumu stāvokli

EU MS
Privāti avoti
Skatīt metadatus sīkākai informācijai

Vai pārbaudiet datu apgādes monitorings, lai noskaidrotu krājumu stāvokli

Pasākumi

Apjomi kg (neto svars),vērtības eiro un nacionālajās valūtās,cenas EUR/kg vai nacionālajās valūtās/kg

Apjomi kg (neto svarā),vērtība eiro un nacionālajās valūtās,cenas EUR/kg

Cenas EUR/kg

Cenas EUR/kg

Kvalitātes pārbaudes

Tiek veiktas dažādas pārbaudes:
- datnes formāta pārbaude
- kodu esamība
- dublikāti
- pirmās pārbaudes uz robežcenām
- manuālā pārbaude katras atsevišķas sugas un tirdzniecības vietas apjomu un cenu salīdzināmībai ar iepriekšējiem gadiem

Piekļuve datiem

vienkāršās tabulas
uzlabotā tabula

EU, NO, IS un UK

vienkāršās tabulas
uzlabotā tabula

EU, NO, IS un UK

vienkāršās tabulas
uzlabotā tabula

  EU, NO, IS un UK

vienkāršās tabulas
uzlabotā tabula

EU, NO, IS un UK

Metadatu pēdējā atjaunināšana

31-01-2020

Plašākai informācijai, lūdzu, kontaktējieties ar mums: contact-us@eumofa.eu