Trade

         Apraksts, SaitesDati un ziņojumi

 

Apraksts

 

Eksports (ārpus ES) ir preces, ko dalībvalstis ir uzskaitījušas brīdī, kad tās tiek izvestas no attiecīgās dalībvalsts teritorijas (tranzīts netiek ieskaitīts).

 

Imports (no ES ārpuses) ir preces, ko dalībvalstis ir uzskaitījušas brīdī, kad tās tiek ievestas attiecīgās dalībvalsts teritorijā (tranzīts netiek ieskaitīts).

 

ES iekšējās tirdzniecības statistika uzskaita tirdzniecību dalībvalstu starpā.

 

Standarta datu avots tirdzniecībai ārpus ES ir muitas deklarācija. Attiecībā uz ES iekšējo tirdzniecību, datu avots ir jebkurš PVN maksātājs uzņēmums, kas tirgojas ar precēm ar citām dalībvalstīm.

 

Attiecībā uz eksportu, partnervalsts ir valsts, kas eksportējot preces, tiek noteikta kā šo preču galamērķa valsts.

 

Attiecībā uz importu, partnervalsts ir preču izcelsmes valsts.

 

EUMOFA vietnē tirdzniecības dati (importam no ES ārpuses) ir pieejami sadaļā “iknedēļas cenas” , “ikmēneša tendences” un “Ikgadējie dati”. Dati tiek iegūti no EUROSTAT – COMEX. Plašākai informācijai par Eiropas statistikas kvalitāti attiecībā uz starptautisko tirdzniecību ar precēm, lūdzu, iepazīstieties ar šo dokumentu.  Sīkākai informācijai par tirdzniecības datiem EUMOFA vietnē, skatīt:

 

Ikmēneša rādītāji

Ikgadējie rādītāji

 

Saites

 

Starptautiskā tirdzniecība un ES zvejas un akvakultūras tirgus (2015). Pieejams angļu valodā.
 

Eurostat: Ziņojums par Eiropas starptautiskās tirdzniecības statistikas kvalitāti (2014). Pieejams angļu valodā.
 

 

Dati un ziņojumi

Iepriekšdefinētie vaicājumi par tirdzniecību:

Iknedēļas sadaļa

Ikmēneša sadaļa

Ikmēneša sadaļa