Piegādes bilance

Piegādes bilance ir paredzēta, lai nodrošinātu aplēses par patēriņam cilvēku pārtikā pieejamo piedāvājumu gan kopējam patēriņam, gan patēriņam uz vienu iedzīvotāju. Zemāk esošā tabula parāda piegādes bilanci ES līmenī gan kopumā, gan pa preču grupām un galvenajām tirdznieciski nozīmīgajām sugām.