Processing

         Apraksts, SaitesDati un ziņojumi

 

Apraksts

 

Zvejas un akvakultūras produktu pārstrāde (ZAPP) ir process, kurā izejvielas tiek transformētas galaproduktos, kurus nogādā patērētājiem.


EUMOFA pārstrādes dati ir pieejami sadaļā “Ikgadējie dati”. Dati tiek iegūti no EUROSTAT – PRODKOM “Statistika par pārstrādes preču ražošanu”. Sīkākai informācijai skatīt:

 

Ikgadējie dati

 

Saites

 

ES zivju pārstrādes sektors: fakti un skaitli (2016). Pieejams angļu valodā
 

 

Dati un ziņojumi

 

Iepriekšdefinētie vaicājumi:

Ikgadējā sadaļa