IKMĒNEŠA RĀDĪTĀJI

Vispārējā informācija

Apjomi, vērtības un cenas par katru atsevišķu sugu, katrā atsevišķā tirgū vai nacionālā līmenī

       

 

Parādītās piegādes ķēdes stadijas

Pirmā pārdošana

Vairumtirdzniecība

Imports/Ekports

Patēriņš

Datu tips

Pirmās pārdošanas apjomi, vērtības un cenas, balstoties pie vairāksolīšanas reģistrētām pārdošanas zīmēm

Vairumtirgos uzskaitītie apjomi, vērtības un cenas

Importa/eksporta apjomi, vērtības un cenas visā ES importētajiem/no ES eksportētajiem, kā arī uz un no atlasītām valstīm ārpus ES

Mājsaimniecībās patērētā vispopulārākā svaigā produkta apjomi, vērtība un cenas

Ģeogrāfiskais pārklājums

BE, DK, EE, FR, EL, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

Sadalīts pa tirdzniecības vietām

EL

Katra no ES dalībvalstīm, kā arī Čīle, Ķīna, Kotdivuāra, Ekvadora, Ēģipte, Peru, Dienvidkoreja, Šveice, Taizeme, Ukraina, ASV un Japāna

DK, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES, DE

Sugas

Katra atsevišķā uzskaitītā suga, apkopota Galveno, tirdznieciski nozīmīgo sugu līmenī

Katra atsevišķā uzskaitītā suga, apkopota Galveno, tirdznieciski nozīmīgo sugu līmenī

Katra atsevišķā uzskaitītā suga, apkopota Galveno, tirdznieciski nozīmīgo sugu līmenī

Vispopulārākie svaigie produkti, kas patērēti attiecīgajā valstī + “citu svaigo produktu sugu”, kas nav iekļauti atlasītajos produktos, apkopojums

Vēsturiskās sērijas

kopš 2007.gada

kopš 2010.gada

Kopš 2001.gada

Kopš 2010.gada

Laika atstarpe

3 nedēļas pēc attiecīgā perioda

3 nedēļas pēc attiecīgā perioda

Attiecībā uz tirgu ārpus ES - 40 dienas pēc attiecīgā mēneša, attiecībā uz tirgu ES iekšpusē - 70 dienas pēc attiecīgā mēneša

2 mēnešus pēc attiecīgā perioda

Avoti

ES DV

skatīt metadatus sīkākai informācijai

Vai apskatieties datu apgādes monitorings , lai noskaidrotu krājumu stāvokli

ES DV

skatīt metadatus sīkākai informācijai

Vai apskatieties datu apgādes monitorings , lai noskaidrotu krājumu stāvokli

EUROSTAT / COMEXT

                          GTA

pārbaudiet datu apgādes monitorings , lai noskaidrotu krājumu stāvokli

EUROPANEL – TNS.

Apskatieties datu apgādes monitorings, lai noskaidrotu krājumu stāvokli

Pasākumi

Apjomi kg (neto svarā), vērtība eiro un nacionālajās valūtās,cenas EUR/kg vai nacionālajās valūtās/kg

Apjomi kg (neto svarā),vērtība eiro un nacionālajās valūtās,cenas EUR/kg

Apjomi kg (neto svarā),vērtība eiro un nacionālajās valūtās,cenas EUR/kg

Apjomi neto svarā,vērtība eiro un nacionālajās valūtās,cenas EUR/kg

Kvalitātes pārbaudes

Tiek veiktas dažādas pārbaudes:
- datnes formāta pārbaude
- kodu esamība
- dublikāti
- pirmās pārbaudes uz robežcenām
- manuālā pārbaude katras atsevišķas sugas un tirdzniecības vietas apjomu un cenu salīdzināmībai ar iepriekšējiem gadiem

Pieeja datiem

vienkāršās tabulas
uzlabotā tabula EU, NO, IS un UK

vienkāršās tabulas
uzlabotā tabula EU, NO, IS un UK

vienkāršās tabulas
uzlabotā tabula EU, NO, IS un UK

vienkāršās tabulas

Metadatu pēdējā atjaunināšana

31-01-2020

Plašākai informācijai, lūdzu, kontaktējieties ar mums: contact-us@eumofa.eu