Pirmā pārdošana tirgus līmenī

Ar interaktīvas kartes palīdzību šis rīks dod iespēju piekļūt ikmēneša pirmās pārdošanas datiem pēc pārdošanas vietas. Izvēloties filtrus kreisajā pusē, lietotāji var piemērot datu vaicājumu savām vajadzībām. Parādītie dati ietver vienīgi pārdošanas vietas, par kurām ES dalībvalstis ziņo EUMOFA, kā arī par Norvēģiju un Apvienotā Karaliste. Daudzumi norādīti tīrssvarā ES valstīm un Apvienotā Karaliste un dzīvā svara ekvivalentā (lwe) Norvēģijai. Cenas norādītas EUR/kg (bez PVN). Norvēģijai cenas norādītas EUR/kg no dzīvā svara.
Izmantotie apzīmējumi un materiāla izkārtojums kartē nenozīmē, ka tas būtu Eiropas Savienības pausts viedoklis par jebkādas valsts, teritorijas, pilsētas vai apgabala (vai to iestāžu) juridisko statusu vai robežām.

Pārdošanas vieta
‘Pārdošanas vietu’ skaits

Ja nav atlasīts neviens filtrs, dati tiek parādīti par visnesenāko pieejamo periodu.

Atlasiet preci, lai tiktu parādītas pozīcijas pa šādiem filtriem