Makroekonomiskais panelis

Makroekonomiskais panelis ir dinamisks rīks, kas dod lietotājiem iespēju uzraudzīt galvenos indikatorus, kas noderīgi zvejas produktu tirgus analīzei. Datus var aplūkot tieši mājas lapā interaktīvu diagrammu un tabulu veidā, vai arī lejupielādēt.

Izdevumi un inflācija zivīm un pārtikai ES
Datus nodrošināja: EUROSTAT
Izmantotie apz?m?jumi un materi?la izk?rtojums kart? nenoz?m?, ka tas b?tu Eiropas Savien?bas pausts viedoklis par jebk?das valsts, teritorijas, pils?tas vai apgabala (vai to iest?žu) juridisko statusu vai robež?m.
Ikmēneša kuģu dīzeļdegvielas cenas


Vissvarīgāko ES tirdzniecības partneru valūtas maiņas kursi


EUR pret06-10-2022
USD US Dollar 0.99
GBP UK Pound 0.88
NOK Norwegian Krone 10.43
CNY Chinese Yuan 7.02
CHF Swiss Franc 0.97
JPY Japanese Yen 142.68

Datus nodrošināja: ECB
EU pārtikas cenu monitorings
Vissvarīgāko svaigo produktu patēriņš ES mājsaimniecībās
Izvēlēties lejupielādējamos datus
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD.zip

YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD.zip

Izvēlēties lejupielādējamos datus
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE.zip

Izvēlēties lejupielādējamos datus
DAILY_EXCHANGE_RATE.zip

Izvēlēties lejupielādējamos datus
MONTHLY_FOOD_PRICE_MONITORING.zip

Izvēlēties lejupielādējamos datus
MONTHLY_CONSUMPTION.zip