Juridisks paziņojums un Privātuma politika
Informāciju šajā tīmekļa vietnē regulē atruna, autortiesību paziņojums un personas datu aizsardzības noteikumi

Atruna

EUMOFA mērķis ir uzturēt šo informāciju aktuālu un precīzu. Gadījumā, ja mums norādīs par kļūdām, mēs tās centīsimies izlabot. Šī informācija:

 • ir vienīgi vispārēja rakstura, un nav paredzēta jebkāda noteikta indivīda vai iestādes specifisko problēmu risināšanai;
 • nav obligāti visaptveroša, pilnīga, precīza vai aktuāla;
 • dažreiz ir saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, kuras EUMOFA dienesti nekontrolē un par kurām EUMOFA neuzņemas nekādu atbildību;
 • nav ne profesionāls, ne juridisks padoms (gadījumā, ja Jums tāds vajadzīgs, nepieciešams vērsties pie atbilstošas kvalifikācijas profesionāļiem).

 

Mūsu mērķis ir līdz minimumam samazināt tehnisko kļūdu izraisītos informācijas pārrāvumus. Tomēr atsevišķi dati vai informācija mūsu vietnē var būt izveidota vai strukturēta datnēs vai formātos, kas nav brīvi no kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka mūsu pakalpojumi netiks pārtraukti vai citādi pasliktināti šādu problēmu rezultātā. EUMOFA neuzņemas atbildību par šādām problēmām, kas radušās šīs vietnes vai jebkuru, ar šo vieni saistītu ārējo vietņu, izmantošanas rezultātā. Šī atruna nav paredzēta, lai ierobežotu EUMOFA atbildību par spēkā esošo nacionālo tiesību aktu pārkāpšanu vai izslēgtu tās atbilstību saistībā ar lietām, kuras nevar izslēgt no atbildības saskaņā ar šiem aktiem.

Autortiesību norāde

Komisijas dokumentu atkalizmantošanas noteikumi ir izklāstīti Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumā par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu.
Ja vien nav norādīts citādi (piemēram, individuāli paziņojumi par autortiesībām), saturs, kas ES pieder šajā tīmekļa vietnē, ir licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licenci. Tas nozīmē, ka ir atļauta atkalizmantošana ar pienācīgu atsaukšanos uz dokumentu un norādēm uz grozījumiem.
Jums var būt vajadzīgs iegūt papildu tiesības, ja konkrēts saturs attēlo identificējamas privātpersonas vai ietver trešo personu darbus. Lai izmantotu vai reproducētu saturu, kas nepieder ES, jums, iespējams, vajadzēs lūgt atļauju tieši no tiesību subjektiem.  

Personas datu aizsardzība

Sniedzot pakalpojumus, izpildot Eiropas Komisijas prasības attiecībā uz tirgus informāciju, saskaņā ar Regulas (ES Nr. 1379/2013 42 (1) panta a) punkta prasībām, EUMOFA ir apņēmusies aizsargāt lietotāju personiskos datus. Uz šī pamata EUMOFA ir apņēmusies savākt un padarīt pieejamus šos datus lietotājiem.

Personisko datu apstrāde EUMOFA notiek Eiropas Komisijas DG MARE Vienības A4 uzraudzībā saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Politika "indivīdu aizsardzība attiecībā uz personisko datu apstrādi” ir saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Gadījumi, kuros Jūs varētu nodrošināt personiskos datus, un nepieciešamo datu tips

Lai izmantotu EUMOFA tīmekļa vietni, reģistrācija nav nepieciešama. Jūs varat pārlūkot, lejupielādēt datus un ziņojumus, arī nesniedzot par sevi nekādu informāciju.

Tomēr dažos gadījumos reģistrācijas informācija ir nepieciešama, lai saņemtu šādus  pakalpojumus:

 • Biļetenus: EUMOFA izsūta periodisku biļetenu, kurā reklamē EUMOFA publikācijas, vai arī lai paziņotu par inovācijām EUMOFA vietnē. Lai saņemtu biļetenu, jānodrošina šāda informācija:
  • E-pasta adrese (obligāta)
  • Vārds un uzvārds (pēc izvēles)
  • Organizācija (pēc izvēles)
 • Vaicājumu saglabāšana: ad-hoc vaicājumus var saglabāt turpmākai lietošanai tikai, ja lietotāji ir pierakstījušies. Kontu var izveidot EUMOFA , nodrošinot šādu informāciju:
  • Vārds (obligāti)
  • Otrais vārds (pēc izvēles)
  • Uzvārds (pēc izvēles)
  • E-pasta adrese (obligāti)
  • Parole (divas reizes), apslēpta.
 • Tiešsaistes apskati:  EUMOFA periodiski veic tiešsaistes aptaujas, lai uzzinātu lietotāju domas par dažādām tēmām (piem., vietnes izmantošana, jaunu uzlabojumu pārbaudīšana utt.). EUMOFA aptaujas ir anonīmas, un tiek lūgts nodrošināt tikai nepersonificētus datus (piem., jautātāja vai organizācijas tips, utt.
 • E-pasta sarakste: ja saziņa ar EUMOFA notiek pa e-pastu, (piemēram, palīdzības saņemšanai), e-pasta adrese un citi personiskie dati tiks saglabāti, lai varētu atbildēt uz jebkādu turpmāko lūgumu, un citiem nolūkiem bez piekrišanas netiks izmantoti.  

Cita informācija, kas tiek vākta.

Jums pārlūkojot, EUMOFA vietne var automātiski savākt informāciju, piemēram, par Jūsu interneta pakalpojumu nodrošinātāju, pārlūka tipu, operētājsistēmu, ierīces tipu, vidējo lapā pavadīto laiku, atvērtajām lapām, interneta protokola (IP) adresi, kas tiek izmantota, lai pievienotos internetam un citai statistikai. Šie dati tiek vākti, lai analizētu un uzlabotu apmeklētāju vispārējo pieredzi par vietni. Par šo statistiku un tamlīdzīgām lietām Jūs atradīsit vairāk informācijas  Sīkdatņu politikas  lapās

Kam ir piekļuve jūsu informācijai un kam tā tiek atklāta.

Personiskos datus izmanto tikai minēto pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī statistikas vākšanai par EUMOFA izmantošanu.

Dati netiks atklāti trešajām pusēm ārpus EUMOFA, EIROPAS KOMISIJAS - Zivsaimniecības un Jūras lietu ģenerāldirektorāta (DG MARE) un EUMOFA līgumpartnera.

Kā aizsargāt savu informāciju

Savāktā personiskā informācija tiek uzglabāta EUMOFA līgumpartneru serveros, kuriem ir pieeja tikai īpašam personālam un līgumpartneriem ar īpašām parolēm. Šos datus var arī pa e-pastu nosūtīt EUMOFA ekspertam, kas atbildīgs par atbildi uz vaicājumu.

Jebkurā gadījumā datu aizsardzība un konfidencialitāte, kas noteikta ar minēto Regulu, ir garantēta.

Tiesības piekļūt un labot, izdzēst un iebilst.

Reģistrētiem lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt savu personisko datu kopiju, lai pārbaudītu tās pareizību un/vai atjauninātu šo informāciju. Lietotāji var pieprasīt arī pilnībā nodzēst savu personisko informāciju.

Jebkurā gadījumā, lūdzu, atsūtiet mums e pastu uz adresi contact-us@eumofa.eu ar savu lūgumu, un mēs Jums atbildēsim un apmierināsim Jūsu lūgumu. Jūs varat kontaktēties arī ar datu kontrolieri: MARE-A4@ec.europa.eu.

Datu subjekts var arī jebkurā laikā izbeigt savu parakstīšanos uz biļetenu – attiecīga saite ir nodrošināta katrā biļetenā.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus

Jūsu personiskie dati tiek uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams veikt turpmākas darbības augstāk minēto mērķu sasniegšanai (piemēram, lai nosūtītu Jums biļetenus, saglabātu vaicājumus, veiktu tiešsaistes aptaujas un atbildētu uz e-pastiem, gadījumā, ja Jūs kontaktējieties ar EUMOFA) un ne ilgāk kā vienu mēnesi pēc iespējamās EUMOFA slēgšanas.

Privātuma politikas atjauninājumi

EUMOFA var atjaunināt savu Paziņojumu par personas datu aizsardzību, un Jūs tiksiet informēts par šiem atjauninājumiem.

Tīmekļa vietnes operators un datu kontrolieris

Ja Jums ir jautājumi par savas e pasta adreses un līdzīgu personisku datu apstrādi, lūdzu, atsūtiet e pastu uz adresi:  contact-us@eumofa.eu un/vai EUMOFA datu kontrolierim Eiropas Komisijas DG MARE: MARE-A4@ec.europa.eu.

Jūs varat arī kontaktēties ar Datu aizsardzības amatpersonu Eiropas Komisijā: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Griešanās pēc palīdzības

Konflikta gadījumā var iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraugam:

edps@edps.europa.eu 

Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm

EUMOFA nodrošina saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Tā kā šīs vietnes nav mūsu kontrolē, mēs iesakām Jums iepazīties ar to privātuma politiku.

Sociālo mēdiju logrīki

EUMOFA tīmekļa vietne var ietvert Sociālo mēdiju elementus, kā Facebook „patīk” poga un logrīkus kā „dalīties ar šo pogu” Šie elementi var piefiksēt Jūsu IP adresi, kuru lapu Jūs EUMOFA vietnē apmeklējat un izveidot sīkdatni, lai dotu iespēju šim elementam pareizi funkcionēt. Sociālo mēdiju elementiem un logrīkiem saimnieka pakalpojumus nodrošina trešo pušu vietne. Jūsu mijiedarbību ar šiem elementiem regulē tā uzņēmuma privātuma politika, kuri nodrošina šos pakalpojumus.