Landings

         AprakstsDati un ziņojumi

 

Apraksts

 

Izkraušana krastā  ir jebkura daudzuma zvejas produktu sākotnējā izkraušana krastā no zvejas kuģa attiecīgajā valstī, neatkarīgi no paša zvejas kuģa piederības valsts, bet ieskaitot zvejas produktus, ko attiecīgās valsts zvejas kuģi izkrāvuši krastos, kas nav ES dalībvalstu krasti. Par krastā izkrautajiem apjomiem ziņo neto svarā.

EUMOFA  krastā izkraušanas datus var atrast pie ikgadējiem datiem. Šie dati tiek iegūti no EUROSTAT, kas tos savukārt savāc no valstu pārvaldes iestādēm. Sīkākai informācijai lūdzu skatīt:

 

Ikgadējie rādītāji

 

 

Dati un ziņojumi

 

Iepriekšdefinētie vaicājumi par izkraušanu krastā

 

Ikgadējā sadaļa
 

Ad-hoc vaicājumi par izkraušanu krastā

 

Ikgadējā sadaļa