First Sale

         AprakstsDati un ziņojumi

 

Apraksts

 

Pirmā pārdošana  ir krastā izkrautās zivis, kuras pārdod vai reģistrē vairāksolīšanas centrā reģistrētiem pircējiem vai ražotāju organizācijām (RO).Par zivju apjomiem, vērtību un cenām ir jāiesniedz ziņojums. Ziņojums par apjomu tiek iesniegts neto svarā. Pirmās pārdošanas un krastā izkraušanas dati var atšķirties, jo zivju pārstrādes uzņēmumiem piederošo kuģu nozveja, kā arī tiešās pārdošanas gadījumi pārstrādātājiem netiek pie izkraušanas krastā uzskaitīti.

EUMOFA  vietnē pirmās pārdošanas datus var atrast iknedēļas cenu un mēneša tendenču sadaļās. Sīkākai informācijai lūdzu, skatīt:

 

Iknedēļas rādītāji

Ikmēneša rādītāji

 

 

Dati un ziņojumi

 

Iepriekš definētie vaicājumi par pirmo pārdošanu:

 

Iknedēļas sadaļa

Ikmēneša sadaļa
 

Ad-hoc vaicājumi par pirmo pārdošanu:

 

Iknedēļas sadaļa:

Eiropas Savienība

Norvēģija un Islande

Ikmēneša sadaļa:

Eiropas Savienība

Norvēģija un Islande

Citas valstis