User Support

     Lietotāja atbalstsBUJ

 

Lietotāja atbalsts

 

Lai palīdzētu lietotājiem iepazīties ar tīmekļa vietni un veikt meklēšanu, ir izveidotas šādas lietotāju pamācības:

Asset Publisher

User support 2

 

Ja Jums nepieciešami kādi paskaidrojumi, vai arī, ja Jums ir radušies komentāri vai uzlabojumu ieteikumi , lūdzu, nevilcinoties ar mums kontaktēties pa telefonu:  contact-us@eumofa.eu

 

No Beļģijas: 0800-761-10
No Francijas: 0800-901174
No Vācijas: 0800-181-1647
No Spānijas: 900-868516
No Apvienotās Karalistes : 0-808-101-0950
No citām valstīm (bezmaksas tālruņa nav): 0039-06-853-735-37

 

Tehniskais atbalsts tiks nodrošināts vienīgi angļu valodā, no pirmdienas līdz piektdienai no 10:00 līdz 13:00 un no 15:00 līdz 17:00 pēc Viduseiropas laika.

 

Šis pakalpojums nav pieejams, zvanot no mobilajiem tālruņiem.

FAQs

BUJ – bieži uzdotie jautājumi

 

Savstarpējos kontaktos ar EUMOFA lietotājiem, mēs esam saņēmuši apakšā atrodamos jautājumus. Uzklikšķinot uz katra jautājuma, Jūs saņemsit atbildi.

Visbiežāk uzdotie jautājumi

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 34]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign journalArticleService = servi... [in template "20155#20187#22344" at line 1, column 1]
----
1<#assign journalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleService") /> 
2 
3<#if entries?has_content> 
4 
5	<div class="accordion eumofa-accordion" id="accordion2"> 
6	<#list entries as curEntry> 
7 
8		<#assign assetId = curEntry.getClassPK() /> 
9		 
10		<#assign contentByLocale = journalArticleService.getLatestArticle(assetId).getContentByLocale(locale) /> 
11		 
12		<#assign document = saxReaderUtil.read(contentByLocale) /> 
13		 
14    <#assign answer = document.selectSingleNode("//*/dynamic-element[@name='"+"answer"+"']/dynamic-content") /> 
15     
16    <div class="accordion-group"> 
17      <div class="accordion-heading"> 
18        <a class="accordion-toggle collapsed btn" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion2" href="#${assetId}"> 
19          ${curEntry.getTitle(locale)} <span class="menu-down"></span> 
20        </a> 
21      </div> 
22      <div id="${assetId}" class="accordion-body collapse"> 
23        <div class="accordion-faq"> 
24          <p>${answer.getText()}</p> 
25        </div> 
26      </div> 
27    </div> 
28 
29	</#list> 
30	</div> 
31 
32</#if> 
— 20 Items per Page
Showing 7 results.