“Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.”

Attiecībā uz EUMOFA (Eiropas Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centru) visas darbības, kas saistītas ar datu vākšanu, pārvaldību un izplatīšanu, ko EUMOFA veica Apvienotās Karalistes interesēs pirms tās izstāšanās no Eiropas Savienības, ir tādas pašas, kādas tiek piemērotas visām ES dalībalstīm.

Visi Apvienotās Karalistes dati, kas pieejami EUMOFA, pēc izstāšanās datuma vairs nebūs iekļauti ES kopējā datubāzē, bet tiks novirzīti uz atsevišķām sadaļām, kur tie atradīsies kopā ar citu valstu, kas nav ES dalībvalstis, datiem.

Turpinājumā ir īsumā raksturota vispārīgā pieeja, kas pieņemta katrai EUMOFA datu kopai. Plašāka informācija izklāstīta vispārīgajos metadatos (saite) vai specifiskajos metadatos, kas pieejami par katru vienkāršo un paplašināto tabulu.

 

IKNEDĒĻAS DATI

Līdz 2020. gada 5. nedēļai Apvienotā Karaliste tiek uzskatīta par ES dalībvalsti, un tās dati līdz šim laikam ir pieejami ES līmeņa tabulās. No 2020. gada 6. nedēļas Apvienotās Karalistes iknedēļas dati ir pieejami atsevišķā sadaļā kopā ar citu valstu, kas nav ES dalībvalstis, datiem (Islandes un Norvēģijas).

 

IKMĒNEŠA DATI

Līdz 2020. gada janvārim Apvienotā Karaliste tiek uzskatīta par ES dalībvalsti, un tās dati līdz šim mēnesim ir pieejami ES līmeņa tabulās. No 2020. gada februāra Apvienotās Karalistes ikmēneša dati ir pieejami atsevišķā sadaļā kopā ar citu valstu, kas nav ES dalībvalstis, datiem (Islandes un Norvēģijas).

 

IKGADĒJIE DATI

Līdz 2019. gadam Apvienotā Karaliste tiek uzskatīta par ES dalībvalsti, un tās dati līdz šim gadam ir pieejami ES līmeņa tabulās. No 2020. gada Apvienotās Karalistes ikgadējie dati vairs nav pieejami EUMOFA.