Data and Queries

         Apraksts, Datu izkārtojums, Iepriekšdefinētie vaicājumiAd-hoc vaicājumi

Apraksts

 

Dati tiek savākti no ES institūcijām, ES dalībvalstīm, Norvēģijas un Islandes, kā arī no privātajiem datu piegādātājiem. Lai uzraudzītu datu kvalitāti un ticamību, vākšanas analīzes un izplatīšanas fāžu laikā tiek veiktas regulāras pārbaudes.

 

Lai analizētu un uzraudzītu tirgus tendences, dati tiek harmonizēti pa 12 preču grupām un 97 galvenajām tirdznieciski nozīmīgajām sugām, kuras tiek izvēlētas, balstoties uz to svarīgumu pirmā pārdošanā un ES tirdzniecībā.

 

Dati tiek harmonizēti arī pēc 4 noformējumiem (vesels; izcirtnis; subprodukti; nav precizēts) un 5 uzglabāšanas veidiem (svaigs; saldēts; kaltēts-sālīts-kūpināts; izstrādājums-konservēts; nav precizēts). . 

 

Datu izkārtojums

 

EUMOFA datubāzē dati ir izkārtoti trīs sadaļās:

 

Iknedēļas rādītāji

Ikmēneša rādītāji

Ikgadējie rādītāji

 

Datus iespējams izgūt, uzdodot divu tipu vaicājumus:

 

Iepriekšdefinētos vaicājumus , kuri satur iepriekš izvēlētas opcijas, lai vaicājuma rezultātā ātri saņemtu atbildi. Iepriekšdefinētos vaicājumus var atrast attiecībā uz iknedēļas, ikmēneša un ikgadējos datos.

 

Ad-hoc vaicājumi ir individuāli definēti, lai sniegtu specifiskus datus, kurus iespējams filtrēt, izejot no Jūsu vajadzībām. Ad-hoc vaicājumus var atrast arī iknedēļas, ikmēneša un ikgadējos datos.