Weekly indicators

Pirmā pārdošana

Avoti : Pārdošanas pavadzīmes / izsoles dati

Vairumtirdzniecība

Avoti : vairumtirdzniecības tīkli (caur Dalībvalstu iestādēm)

Imports

Avots : DG Taxud TSS

Mazumtirdzniecība

Avoti : Dalībvalstu pārskati; Eiropas Datu nodrošinātāji

Monthy Trends

Pirmā pārdošana

Avoti: Pārdošanas pavadzīmes

Imports/Eksports

Avoti: EUROSTAT-COMEXT, NO + IS, Iestādes, FAO-Globefish

 

Vairumtirdzniecība

Avoti: Piraeus

 

Patēriņš

Avoti: Europanel

Yearly Data

 

Visas piegādes ķēdes stadijas

Izņemot vienīgi vairumtirdzniecību
Avoti : EUROSTAT un Dalībvalstu iestādes

Site Map