Aquaculture

         Apraksts , SaitesDati un ziņojumi

 

Apraksts

 

kvakultūra A attiecas uz ūdens (saldūdens vai sāļūdens) organismu audzēšanu, kā zivis, čaulgliemji, vēžveidīgie un ūdens augi. Par akvakultūras datiem iesniedz ziņojumu, norādot ekvivalentu dzīvsvarā un vērtību..

 

EUMOFA vietnē akvakultūras datus var atrast pie ikgadējiem datiem. Dati tiek iegūti no EUROSTAT, kas tos savukārt savāc no valstu pārvaldes iestādēm. Sīkākai informācijai skatīt:

 

Ikgadējie rādītāji

 

Saites

 

Akvakulturas fakti (2015)

 

Fakti un skaitļi (2016)

 

 

 

Dati un ziņojumi

 

Iepriekš definētie vaicājumi par akvakultūru:

Ikgadējā sadaļa

Ad hoc- vaicājumi par akvakultūru:

Ikgadējā sadaļa