METŲ RODIKLIAI

Bendroji informacija

Kiekio, vertės ir kainos duomenys, gauti pagal kiekvieną rūšį kiekvienoje pardavimo vietoje arba nacionaliniu lygmeniu

       

 

 

Tiekimo grandinės etapai 

Iškrovimas

Akvakultūra

Importas / Eksportas

Perdirbimas

Suvartojimas

Duomenų tipas

škrautų produktų kiekis, vertė ir kaina

Auginamų produktų kiekis, vertė ir kaina

Produktų, kurie importuojami į ar eksportuojami iš visų ES šalių ir tam tikrų ne ES šalių, importo ar eksporto kiekio, vertės ir kainos duomenys

Perdirbtų žuvininkystės ir akvakultūros produktų kiekis, vertė ir kaina

Pagrindinių šviežių produktų, vartojamų namų ūkiuose, kiekis, vertė ir kaina

Geografinė teritorija

Kiekviena iš ES valstybių narių

Kiekviena iš ES valstybių narių

Kiekviena iš ES valstybių narių ir Čilė, Kinija, Dramblio Kaulo Krantas, Ekvadoras, Egiptas, Peru, Pietų Korėja, Šveicarija, Tailandas,

Ukraina, JAV, Japonija

Kiekviena iš ES valstybių narių

DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE

Rūšys

Visos registruojamos rūšys, konsoliduotos pagrindinės komercinės rūšies lygmeniu

Visos registruojamos rūšys, konsoliduotos pagrindinės komercinės rūšies lygmeniu

Visos registruojamos rūšys, konsoliduotos pagrindinės komercinės rūšies lygmeniu

Visi žuvininkystės produktai, esantys EUROSTAT duomenų bazėje

Pagrindiniai švieži produktai, vartojami susijusioje šalyje, ir konsoliduotos „kitos šviežios rūšys“, neįtrauktos tarp pasirinktų produktų

Istorinės laiko eilutės

nuo 2000 m.

nuo 2000 m. 

nuo 2001 m.

nuo 2001 m.

nuo 2010 m.

Vėliausias duomenų pateikimo terminas

12-24 mėnesių

12-36 mėnesių

40 dienų nuo ataskaitinio mėnesio prekybai už ES ribų ir 70 dienų – prekybai ES viduje

12-36 mėnesių

2 mėnesiai nuo ataskaitinio laikotarpio

Šaltiniai

ES valstybės narės
Dėl išsamesnės informacijos žr. metaduomenis,

dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

ES valstybės narės
Dėl išsamesnės informacijos žr. metaduomenis,

dėl esamos pateikimo būsenos žr duomenų pateikimo stebėseną

EUROSTAT / COMEXT

Dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

EUROSTAT / PRODCOM

Dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

EUROPANEL – TNS

Dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

Matas

Kiekis kg (grynojo svorio),
vertė eurais,

kaina EUR/kg

Kiekis kg (grynojo svorio),
vertė eurais,
kaina EUR/kg

Kiekis kg (grynojo svorio),
vertė eurais,

kaina EUR/kg

Kiekis kg (grynojo svorio),
vertė eurais,

kaina EUR/kg

Kiekis kg (grynojo svorio),

vertė eurais,

kaina EUR/kg

Kokybės patikrinimas

Atliekami vairūs patikrinimai:
- failo formato patikrinimas
- kodų pateikimas
- dublikatai
- pirmieji kainų slenksčių patikrinimai
- kiekvienos atskiros rūšies ir pardavimo vietos kiekio ir kainų palyginamumo su ankstesniais metais patikrinimas rankiniu būdu

Prieiga prie duomenų

paprastos lentelės
išplėstinė lentelė

ES

paprastos lentelės
išplėstinė lentelė

ES

paprastos lentelės
išplėstinė lentelė

ES

paprastos lentelės

paprastos lentelės

Metaduomenys atnaujinti

31-01-2020

Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su mumis: contact-us@eumofa.eu