SAVAITĖS RODIKLIAI

Bendroji informacija

Kiekio, vertės ir kainos duomenys, gauti pagal pasirinktas rūšis pasirinktose prekybos vietose remiantis pagrindinėmis rūšimis, nustatytomis nacionalinių institucijų.

         

Tiekimo grandinės etapai  

Pirmasis pardavimas

Didmeninė prekyba

Importas

Mažmeninė prekyba

Duomenų tipas

Pirmojo pardavimo kiekio, vertės ir kainos duomenys, remiantis aukcionų pardavimo pažymomis

Kiekio, vertės ir kainos duomenys, užfiksuoti didmeninės prekybos rinkoje

Produktų, importuojamų iš tam tikrų ne ES šalių, importo kainos

Mažmeninės kainos, užregistruotos stebint kainas prekybos centruose arba atliekant namų ūkių apklausas

Geografinė teritorija

BE, DK, EL, ES, FR, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

FR, ES, IT

Visos ES šalys, konsoliduotos ES lygmeniu

BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, SE

Rūšys /strong>

Žr. toliau pateiktus metaduomenis

Istorinės laiko eilutės

nuo 2008 m.

nuo 2009 m.

nuo 2011 m.

nuo 2008 m.

Vėliausias duomenų

pateikimo terminas

Viena savaitė nuo pardavimo

Viena savaitė nuo pardavimo

Viena savaitė nuo pardavimo

 

Šaltiniai

ES valstybės narės
Privatūs šaltiniai
Dėl išsamesnės informacijos žr. metaduomenis,

dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

ES valstybės narės
Dėl išsamesnės informacijos žr. metaduomenis,

dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

DG TAXUD

Dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

ES valstybės narės
Privatūs šaltiniai
Dėl išsamesnės informacijos žr. metaduomenis,

dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

Matas

Kiekis kg (grynojo svorio),vertė eurais ir nacionaline valiuta,kaina EUR/kg arba nacionaline valiuta/kg

Kiekis kg (grynojo svorio),vertė eurais,kaina EUR/kg

Kaina EUR/kg

Kaina EUR/kg

Kokybės patikrinimas

Atliekami įvairūs patikrinimai:
- failo formato patikrinimas;
- kodų pateikimas;
- dublikatai;
- pirmieji kainų slenksčių patikrinimai;
- kiekvienos atskiros rūšies ir pardavimo vietos kiekio ir kainų palyginamumo su ankstesniais metais patikrinimas rankiniu būdu.

Prieiga prie duomenų

paprastos lentelės
išplėstinė lentelė

EU, NO, IS ir UK

paprastos lentelės
išplėstinė lentelė

EU, NO, IS ir UK

paprastos lentelės
išplėstinė lentelė

  EU, NO, IS ir UK

paprastos lentelės
išplėstinė lentelė

EU, NO, IS ir UK

Metaduomenys atnaujinti

31-01-2020

Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su mumis: contact-us@eumofa.eu