Jungtinei Karalystei, prieš jai pasitraukiant iš Europos Sąjungos, kiek tai yra susiję su centru EUMOFA, taikomos tokios pat duomenų rinkimo, tvarkymo ir sklaidos procedūros, kaip ir visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms.

Po pasitraukimo dienos Jungtinės Karalystės duomenys bus pateikiami nebe prie konsoliduotųjų ES duomenų, o atskirose skiltyse, kartu su kitų ES nepriklausančių šalių duomenimis.

Toliau pateikiame apibendrintus kiekvieno EUMOFA duomenų rinkinio tvarkymo būdus. Daugiau informacijos pateikiama prie bendrųjų metaduomenų (nuoroda) arba konkrečių metaduomenų, pateikiamų kiekvienai paprastai ir išplėstinei lentelei.

 

SAVAITĖS DUOMENYS

Jungtinė Karalystė laikoma ES dalimi iki 2020 metų 5-osios savaitės. Iki šios savaitės visi jos duomenys bus pateikiami visose lentelėse ES lygmeniu. Nuo 2020 metų 6-osios savaitės Jungtinės Karalystės savaitiniai duomenys bus pateikiami atskirai, kartu su kitų ES nepriklausančių šalių (Islandijos ir Norvegijos) duomenimis.

 

MĖNESIO DUOMENYS

Jungtinė Karalystė laikoma ES dalimi iki 2020 metų sausio pabaigos. Iki šio mėnesio pabaigos visi jos duomenys bus pateikiami visose lentelėse ES lygmeniu. Nuo 2020 metų vasario mėnesio pradžios Jungtinės Karalystės mėnesio duomenys bus pateikiami atskirai, kartu su kitų ES nepriklausančių šalių (Islandijos ir Norvegijos) duomenimis.

 

METŲ DUOMENYS

Jungtinė Karalystė laikoma ES dalimi iki 2019 metų. Iki šių metų pabaigos visi jos duomenys bus pateikiami visose lentelėse ES lygmeniu. Nuo 2020 metų pradžios Jungtinės Karalystės metų duomenys nebebus pateikiami EUMOFA sistemoje.