Prekyba

         Aprašymas, NuorodosData and Reports

 

Aprašymas

 

Eksportas (už ES ribų) – valstybių narių registruojamos prekės, išgabenamos iš ES teritorijos (neskaitant tranzito).

 

Importas (ne iš ES šalių) – valstybių narių registruojamos prekės, įvežamos į ES teritoriją (neskaitant tranzito).

 

Prekybos ES viduje statistika fiksuoja prekybą prekėmis tarp ES valstybių narių.

 

Standartinis prekybos už ES ribų statistikos šaltinis – muito deklaracijos. Prekybos ES viduje duomenys gaunami iš visų PVM mokėtojų, kurie prekiauja su kitomis valstybėmis narėmis.

 

Eksporto procedūros šalis partnerė – tai šalis, kuri eksportuojant nurodoma kaip galutinė prekių pristatymo vieta.

 

Importo procedūros šalis partnerė – tai prekių kilmės šalis.

 

EUMOFOS duomenų bazėje prekybos duomenys pateikiami prie savaitės kainų (importas ne iš ES šalių), mėnesio tendencijų ir metinių duomenų. Duomenys gaunami iš EUROSTAT – COMEXT duomenų bazės. Daugiau Europos statistinių duomenų apie tarptautinę prekybą prekėmis rasite šiame dokumente.  Daugiau informacijos apie EUMOFOS prekybos duomenis rasite:

 

Mėnesio rodikliai

Metų rodikliai

 

Nuorodos

 

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų tarptautinė prekyba ir ES rinka (2015 m.). Tekstas anglų kalba.
 

„Eurostat“: Europos statistinių duomenų apie tarptautinę prekybą prekėmis kokybės ataskaita (2014 m.). Tekstas anglų kalba.
 

 

Duomenys ir ataskaitos

Iš anksto nustatytos prekybos užklausos:

Savaitės skiltis

Mėnesio skiltis

Metų skiltis