Metaduomenys

Duomenų rinkimas

Pavadinimas Aprašymas Veiksmų
Metaduomenys 1. Duomenų rinkimas „Duomenų rinkimas“ reiškia Europos Sąjungos žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos stebėsenos centro (EUMOFA) naudojamą metodologiją rinkti duomenis iš įvairių šaltinių, pateikiant visą reikiamą informaciją apie surinktus duomenis (duomenų tipas, dažnumas, laiko delsa, duomenų kilmė ir kt.).
Priedas 1 Pasirinkti produktai ES arba šalies lygmeniu

Duomenų tvarkymas

Pavadinimas Aprašymas Veiksmų
Metaduomenys 2. Duomenų tvarkymas „Duomenų tvarkymas“ reiškia Europos Sąjungos žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos stebėsenos centro (EUMOFA) naudojamas procedūras suderinti surinktus duomenis.
Priedas 1 Pagrindinių komercinių rūšių ir prekių grupių sąrašas
Priedas 2 EUMOFA išsaugojimo ir pateikimo būdų sąrašas
Priedas 3 Pagrindinių komercinių rūšių (prekių grupių) ir EAS kodų koreliacija
Priedas 4 Pagrindinių komercinių rūšių (prekių grupių) ir KN-8 kodų koreliacija nuo 2001 iki 2021 m.
Priedas 5 EAS išsaugojimo ir pateikimo būdų kodų ir EUMOFA išsaugojimo ir pateikimo būdų koreliacijos lentelė
Priedas 6 EUROSTAT išsaugojimo ir pateikimo būdų kodų ir EUMOFA išsaugojimo ir pateikimo būdų koreliacijos lentelė
Priedas 7 KN-8 kodų perskaičiavimo koeficientas iš 2001 į 2021 m.
Priedas 8 Uostų ir jūros pakrantės koreliacijų lentelė
Priedas 9 Pagrindinių komercinių rūšių (prekių grupių) ir HS-6 koreliacija nuo 1996 iki 2021
Priedas 10 Pagrindinių komercinių rūšių (prekių grupių) ir Norwegian HS-8 koreliacija nuo 2001 iki 2021
Priedas 11 Pagrindinių komercinių rūšių (prekių grupių) ir Icelandic HS-8 koreliacija nuo 2001 iki 2021