Pasiūlos balansas

Pasiūlos balansas yra produktų, skirtų vartoti žmonėms, pasiūlos įvertis, išreikštas kaip bendras suvartojimas ir kaip vienam gyventojui tenkantis suvartojimas. Toliau lentelėje pateikiamas pasiūlos balansas ES lygiu, išreikštas kaip bendras suvartojimas, taip pat pateiktas pagal prekių grupę bei pagrindinę komercinę rūšį.