MĖNESIO RODIKLIAI

Bendroji informacija

Kiekio, vertės ir kainos duomenys, gauti pagal kiekvieną rūšį kiekvienoje pardavimo vietoje arba nacionaliniu lygmeniu

       

 

Tiekimo grandinės etapai

Pirmasis pardavimas

Didmeninė prekyba

Importas / eksportas

Suvartojimas

Duomenų tipas

Pirmojo pardavimo kiekio, vertės ir kainos duomenys, remiantis aukcionų pardavimo pažymomis

Kiekio, vertės ir kainos duomenys, užfiksuoti didmeninės prekybos rinkoje

Produktų, kurie importuojami į ar eksportuojami iš visų ES šalių ir tam tikrų ne ES šalių, importo ar eksporto kiekio, vertės ir kainos duomenys

Pagrindinių šviežių produktų, suvartojamų namų ūkiuose, kiekis, vertė ir kaina

Geografinė teritorija

BE, DK, EE, FR, EL, IT, LV, LT, NL, PT, SE, NO, UK

suskirstyta pagal pardavimo vietą

EL

Kiekviena iš ES valstybių narių ir Čilė, Kinija, Dramblio Kaulo Krantas, Ekvadoras, Egiptas, Peru, Pietų Korėja, Šveicarija, Tailandas, Ukraina, JAV, Japonija

DK, FR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SE, ES, DE

Rūšys

Visos registruojamos rūšys, konsoliduotos pagrindinės komercinės rūšies lygmeniu

Visos registruojamos rūšys, konsoliduotos pagrindinės komercinės rūšies lygmeniu

Visos registruojamos rūšys, konsoliduotos pagrindinės komercinės rūšies lygmeniu

Pagrindiniai švieži produktai, vartojami susijusioje šalyje, ir konsoliduotos „kitos šviežios rūšys“, neįtrauktos tarp pasirinktų produktų

Istorinės laiko eilutės

nuo 2007 m.

nuo 2010 m.

nuo 2001 m.

nuo 2010 m.

Vėliausias duomenų

pateikimo terminas

3 savaitės nuo ataskaitinio laikotarpio

3 savaitės nuo ataskaitinio laikotarpio

40 dienų nuo ataskaitinio mėnesio prekybai už ES ribų ir 70 dienų –prekybai ES viduje.

2 mėnesiai nuo ataskaitinio laikotarpio.

Šaltiniai

ES valstybės narės
Dėl išsamesnės informacijos žr. metaduomenis,

dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

ES valstybės narės
Dėl išsamesnės informacijos žr. metaduomenis,

dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

EUROSTAT / COMEXT

                          GTA

Dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

EUROPANEL – TNS.

Dėl esamos pateikimo būsenos žr. duomenų pateikimo stebėseną

Matas

Kiekis kg (grynojo svorio), vertė eurais ir nacionaline valiuta, kaina EUR/kg arba nacionaline valiuta/kg

Kiekis kg (grynojo svorio), vertė eurais,kaina EUR/kg

Kiekis kg (grynojo svorio), vertė eurais,kaina EUR/kg

Kiekis kg (grynojo svorio),vertė eurais,kaina EUR/kg

Kokybės patikrinimas

Atliekami įvairūs patikrinimai:
- failo formato patikrinimas;
- kodų pateikimas;
- dublikatai;
- pirmieji kainų slenksčių patikrinimai;
- kiekvienos atskiros rūšies ir pardavimo vietos kiekio ir kainų palyginamumo su ankstesniais metais patikrinimas rankiniu būdu.

Prieiga prie duomenų

paprastos lentelės
išplėstinė lentelė EU, NO, IS ir UK

paprastos lentelės
išplėstinė lentelė EU, NO, IS ir UK

paprastos lentelės
išplėstinė lentelė EU, NO, IS ir UK

paprastos lentelės

Metaduomenys atnaujinti

31-01-2020

Jei reikia daugiau informacijos, susisiekite su mumis: contact-us@eumofa.eu