Pirmieji pardavimai rinkos lygiu

Šis įrankis leidžia naudotojams susipažinti su mėnesio pirmojo pardavimo duomenimis pagal pardavimo vietą, pasitelkiant interaktyvų žemėlapį. Kairėje pasirinkę filtrus, naudotojai gali pritaikyti užklausą pagal savo poreikius. Pateikiami duomenys apima tik tas pardavimo vietas, apie kurias teikia duomenis ES valstybės narės, Norvegija ir Jungtinė Karalystė. Kiekiai nurodyti grynuoju svoriu ES ir Jungtinė Karalystė šalims ir gyvojo svorio ekvivalentu (lwe) Norvegijai. Kainos nurodytos EUR/kg (be PVM). Norvegijai kainos nurodytos EUR/kg gyvojo svorio.
Naudojami pavadinimai ir medžiagos pateikimas šiame žemėlapyje nereiškia, kad Europos Sąjungos vardu pareiškiama kokia nors nuomonė dėl bet kokios šalies, teritorijos, miesto, srities ar jų valdžios institucijų teisinio statuso arba dėl jų sienų ar ribų nustatymo.

Pardavimo vieta
„Pardavimo vietų“ skaičius

Nepasirinkus jokio filtro, rodomi paskutinio laikotarpio duomenys.

Norėdami pamatyti duomenis pagal šiuos filtrus, pasirinkite prekę