Makroekonominė analitinė ataskaita

Makroekonominė analitinė ataskaita – tai dinamiškas įrankis, leidžiantis naudotojams stebėti pagrindinius rodiklius, pasitarnaujančius žuvininkystės produktų rinkos analizei. Su duomenimis susipažinti galima interneto svetainėje tiesiogiai peržvelgiant interaktyvias diagramas bei lenteles arba juos parsisiuntus.

Žuvies ir maisto produktų išlaidos ir infialicija ES
Duomenis pateikė: EUROSTAT
Naudojami pavadinimai ir medžiagos pateikimas šiame žem?lapyje nereiškia, kad Europos S?jungos vardu pareiškiama kokia nors nuomon? d?l bet kokios šalies, teritorijos, miesto, srities ar j? valdžios institucij? teisinio statuso arba d?l j? sien? ar rib? nustatymo.
Jūrinio gazolio mėnesio kainos


Pagrindinių ES prekybos partnerių valiutų kursas


EUR su27-09-2022
USD US Dollar 0.96
GBP UK Pound 0.89
NOK Norwegian Krone 10.35
CNY Chinese Yuan 6.92
CHF Swiss Franc 0.95
JPY Japanese Yen 139.28

Duomenis pateikė: ECB
ES maisto produktų kainų stebėsena
ES namų ūkių pagrindinių šviežių produktų suvartojimas
Pasirinkite duomenis parsisiųsti
YEARLY_INFLATION_FISH_FOOD.zip

YEARLY_EXPENDITURE_FISH_FOOD.zip

Pasirinkite duomenis parsisiųsti
MONTHLY_MARINE_GASOIL_PRICE.zip

Pasirinkite duomenis parsisiųsti
DAILY_EXCHANGE_RATE.zip

Pasirinkite duomenis parsisiųsti
MONTHLY_FOOD_PRICE_MONITORING.zip

Pasirinkite duomenis parsisiųsti
MONTHLY_CONSUMPTION.zip