Teisinė informacija
Šioje tinklavietėje pateikiamai informacijai taikomos atsakomybės apribojimo ir autorių teisių nuostatos bei asmens duomenų apsaugos taisyklės.

Atsakomybės apribojimas

 

EUMOFA siekia šią informaciją pateikti laiku ir tikslią. Pasistengsime ištaisyti visas pastebėtas klaidas. 
Ši informacija yra:

 • tik bendro pobūdžio ir nepritaikyta prie konkretaus asmens ar subjekto konkrečių aplinkybių;
 • nebūtinai išsami, baigtinė, tiksli ar naujausia;
 • kartais susieta su išorės žiniatinkliais, kurių EUMOFA tarnybos nekontroliuoja ir už kuriuos EUMOFA neprisiima jokios atsakomybės;
 • nėra profesionali ir nelaikytina teisine pagalba (jeigu jums reikia konkretaus patarimo, visada turėtumėte pasitarti su tinkamos kvalifikacijos specialistu).

Siekiame, kad nesklandumų dėl techninių klaidų būtų kuo mažiau. Tačiau tam tikri mūsų žiniatinklyje skelbiami duomenys arba informacija gali būti sukurti ar susisteminti rinkmenose arba formatuose, kuriuose pasitaiko klaidų, todėl negalime garantuoti, kad tokios problemos nesutrikdys mūsų darbo ar jo kaip nors kitaip nepaveiks. EUMOFA neprisiima jokios atsakomybės už tokio pobūdžio problemas, kylančias naudojantis šiuo žiniatinkliu arba bet kokiu saĩtu su išorės žiniatinkliais.
Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama sumažinti EUMOFA teisinius įsipareigojimus nepažeisti jokių taikytinų nacionalinės teisės reikalavimų ar neprisiimti teisinių įsipareigojimų už tai, už ką pagal tą teisę nuo atsakomybės nenusišalinama.

Autorių teisės

Komisijos pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimu dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo.
Jei nenurodyta kitaip (pvz., individualiuose pranešimuose apie autorių teises), šioje svetainėje esantis ES priklausantis turinys licencijuojamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0) licenciją. Tai reiškia, kad pakartotinis naudojimas leidžiamas, jeigu tinkamai nurodoma autorystė ir pakeitimai.
Jei konkretus turinys vaizduoja asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti, arba į jį įeina trečiosios šalies kūriniai, gali reikėti aiškiai nustatyti papildomas teises. Kad galėtumėte naudotis ES nepriklausančiu turiniu arba jį atkurti, jums gali tekti prašyti pačių teisių turėtojų leidimo.  

Asmens duomenų apsauga

EUMOFA, teikdama paslaugas, padedančias vykdyti Europos Komisijos įsipareigojimus dėl rinkos tyrimų, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 1379/2013 42 straipsnio 1 dalies a) punkte, yra įsipareigojusi saugoti vartotojų asmens duomenis. Šiuo pagrindu EUMOFA renka ir teikia informaciją vartotojams.

EUMOFOS asmens duomenų tvarkymą prižiūri Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato A4 skyrius, pagal reglamentą (ES) Nr. 2018/1725 veikiantis kaip duomenų valdytojas.

Fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis politika atitinka Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725.

Atvejai, kai galite pateikti asmens duomenis ir prašomų duomenų tipas

Norint naudotis EUMOFOS interneto svetaine registruotis nebūtina. Svetainėje galite naršyti, parsisiųsti duomenis ir ataskaitas, nepateikdami jokios informacijos apie save.

Tačiau kai kuriais atvejais registracijos informacija yra reikalinga, norint gauti šias  paslaugas:

 • Naujienlaiškiai. EUMOFA periodiškai siunčia naujienlaiškį, kuriame skelbiama apie EUMOFOS išleistus leidinius arba informuojama apie naujoves EUMOFOS interneto svetainėje. Norint gauti naujienlaiškį, reikia pateikti šią informaciją:
  • El. pašto adresas (privaloma)
  • Vardas ir pavardė (neprivaloma)
  • Organizacija (neprivaloma)
 • Užklausų išsaugojimas. Jei vartotojas yra prisijungęs, ad-hoc užklausas galima išsaugoti ateičiai. Paskyrą EUMOFOS interneto svetainėje galima susikurti pateikiant šią informaciją:
  • Vardas (privaloma)
  • Antras vardas (neprivaloma)
  • Pavardė (neprivaloma)
  • El. pašto adresas (privaloma)
  • Slaptažodis (įrašyti du kartus), užšifruotas.
 • Interneto apklausos.  EUMOFA periodiškai atlieka apklausas internetu, siekdama gauti vartotojų nuomonę įvairiais klausimais (pvz., interneto svetainės naudojimas, patobulinimų išbandymas ir kt.). EUMOFOS atliekamos apklausos yra anoniminės ir renkama tik bendro pobūdžio informacija (pvz., subjekto tipas, organizacijos tipas ir pan.).
 • Susirašinėjimas el. paštu.  Jei į EUMOFĄ kreipiamasi el. paštu (pvz., norint gauti pagalbos), el. pašto adresas ir pateikti asmens duomenys išsaugomi, siekiant atsakyti į prašymą, tačiau nėra naudojami jokiais kitais tikslais be išankstinio sutikimo.  

Kita renkama informacija

EUMOFOS interneto svetainė jums naršant gali automatiškai rinkti informaciją apie interneto paslaugų tiekėją, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą ir prietaiso rūšį, vidutinį svetainėje praleistą laiką, peržiūrėtus puslapius, gautą informaciją, interneto protokolo (IP) adresą, naudojamą prisijungti prie interneto, ir kitus statistinius duomenis. Šie duomenys yra renkami ir analizuojami, siekiant bendrai pagerinti naršymą svetainėje. Daugiau informacijos apie šiuos statistinius duomenis ir jų naudojimą rasite  Slapukų politikos  puslapyje

Kas turi prieigą prie jūsų duomenų ir kam jie atskleidžiami?

Asmens duomenys naudojami tik siekiant suteikti pirmiau nurodytas paslaugas ir rengti EUMOFOS interneto svetainės naudojimo statistiką. .

Duomenys nėra teikiami jokioms kitoms šalims, išskyrus EUMOFOS sistemą, Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinį direktoratą ir EUMOFOS rangovus.

Kaip saugome jūsų informaciją?

Surinkti asmens duomenys yra saugomi EUMOFOS rangovų serveriuose, prie kurių prieigą turi tik tam tikri darbuotojai ir rangovai, turintys slaptažodį. Šie duomenys taip pat gali būti el. paštu siunčiami EUMOFOS ekspertui, atsakingam už atsakymus į užklausas.

Bet kuriuo atveju, reglamento reikalaujama duomenų apsauga ir konfidencialumas yra garantuojami.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir nesutikti su duomenų tvarkymu

Registruoti vartotojai turi teisę bet kuriuo metu reikalauti gauti savo asmens duomenų kopiją, patikrinti mūsų turimos informacijos tikslumą ir (arba) ją ištaisyti ar atnaujinti. Vartotojai taip pat gali prašyti visiškai ištrinti asmeninę informaciją.

Bet kuriuo atveju, atsiųskite savo prašymą mums el. paštu contact-us@eumofa.eu , mes jums atsakysime ir įvykdysime jūsų prašymą. Taip pat galite kreiptis į duomenų valdytoją el. paštu: MARE-A4@ec.europa.eu.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti naujienlaiškį. Tam skirta nuoroda pateikiama kiekviename naujienlaiškyje.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol jie yra reikalingi pirmiau nurodytiems tikslams (t. y. siųsti naujienlaiškius, išsaugoti užklausas, vykdyti apklausas internetu ir atsakyti į jūsų el. laiškus, jei kreiptumėtės į EUMOFĄ) ir ne ilgiau kaip vieną mėnesį po EUMOFOS uždarymo, jei tai įvyktų.

Privatumo politikos atnaujinimai

EUMOFA gali atnaujinti šį pareiškimą apie privatumo apsaugą ir informuoti jus apie pakeitimus.

Interneto svetainės administratorius ir duomenų valdytojas

Jei turite klausimų dėl jūsų el. pašto adreso ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis el. paštu: contact-us@eumofa.eu ir (arba) į EUMOFOS duomenų valdytoją – Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinį direktoratą el. paštu MARE-A4@ec.europa.eu.

Taip pat galite kreiptis į Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūną:  DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Ginčų sprendimas

Kilus ginčui, galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui el. paštu:

edps@edps.europa.eu 

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

EUMOFA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių svetaines. Kadangi mes jų nekontroliuojame, raginame jus pačius pasidomėti jų privatumo politikos nuostatomis.

Socialinių tinklų valdikliai

EUMOFOS interneto svetainėje gali būti pateiktos socialinių tinklų funkcijos ir valdikliai, pavyzdžiui, „Facebook“ mygtukai „Mėgti“ ir „Dalintis“. Šios funkcijos gali rinkti tokią informaciją, kaip jūsų IP adresas, kokius EUMOFOS svetainės puslapius aplankėte, ir gali nustatyti slapuką taip, kad funkcija veiktų tinkamai. Socialinių tinklų funkcijas ir valdiklius teikia trečioji šalis. Šių funkcijų naudojimui taikoma jas teikiančios įmonės privatumo politika.