Iškrovimas

         AprašymasDuomenys ir ataskaitos

 

Aprašymas

 

Iškrovimas  – tai pirmasis bet kokio žuvininkystės produktų kiekio iškrovimas iš žvejybinio bet kurios šalies laivo tam tikroje šalyje, įskaitant šalies laivų žuvininkystės produktų iškrovimą ne ES šalyse. Duomenys apie iškrovimą pateikiami grynuoju svoriu

EUMOFOS  duomenų bazėje iškrovimo duomenys pateikiami prie metinių duomenų. Duomenys gaunami iš EUROSTAT tarnybos, kuri juos surenka iš nacionalinių administracijų. Daugiau informacijos rasite:

 

Metų rodikliai

 

 

Duomenys ir ataskaitos

 

Iš anksto nustatytos iškrovimo užklausos:

 

Metų skiltis
 

Specialiai formuojamos (ad-hoc) iškrovimo užklausos:

 

Metų skiltis