Duomenys ir užklausos

         Aprašymas, Duomenų struktūra, Iš anksto nustatytos užklausas, Specialiai formuojamos užklausos

Aprašymas

 

Duomenys gaunami iš Europos institucijų, ES valstybių narių, Norvegijos, Islandijos ir privačių duomenų teikėjų. Duomenų kokybė ir patikimumas reguliariai tikrinami jų surinkimo, analizės ir sklaidos etapuose.

 

Siekiant analizuoti ir stebėti rinkos tendencijas, duomenys yra suskirstyti į 12 prekių grupių ir 97 pagrindines komercines rūšis, kurios pasirinktos pagal pirmųjų pardavimų reikšmingumą ir svarbą ES prekybai.

 

Duomenys taip pat suskirstyti pagal 4 produkcijos pateikimo (visa; pjaustyta; subproduktai; nenurodyta) ir 5 saugojimo būkles (šviežia; šaldyta; vytinta, sūdyta, rūkyta; paruošta, konservuota; nenurodyta). 

 

Duomenų struktūra

 

EUMOFOS duomenų bazėje duomenys suskirstyti į tris skiltis:

 

Savaitės rodikliai

Mėnesio rodikliai

Metų rodikliai

 

Duomenys gaunami per dviejų rūšių užklausas:

 

Iš anksto nustatytos užklausas, kuriose iš anksto nustatytos parinktys, kad galėtumėte greitai gauti užklausos rezultatus. Iš anksto nustatytas užklausas galima naudoti su savaitės, mėnesio ir metų duomenimis.

 

Specialiai formuojamos (ad-hoc) užklausos skirtos pateikti specifinius duomenis, kurie atrenkami pagal jūsų poreikius. Specialiai formuojamas užklausas taip pat galima naudoti su savaitės, mėnesio ir metų duomenimis.