Suvartojimas

         AprašymasDuomenys ir ataskaitos

 

Aprašymas

Suvartojimas – tai žuvininkystės ir akvakultūros produktų, suvartojamų per tam tikrą laikotarpį tam tikroje geografinėje teritorijoje (pvz., šalyje), kiekis.

EUMOFOS duomenų bazėje duomenys apie suvartojimą pateikiami kaip „tikrasis vartojimas“ prie metinių rodiklių ir kaip „šviežių produktų suvartojimas namų ūkiuose“ prie mėnesio tendencijų ir metinių duomenų.

Tikrasis vartojimas skaičiuojamas pagal tiekimo balansą, kuriame pateikiami žuvininkystės ir akvakultūros produktų, skirtų vartoti žmonėms, pasiūlos įverčiai ES lygmeniu. Žuvų miltams gaminti skirtos sugautos žuvys (pramoninė žvejyba) neįskaičiuojamos. Ne maisto paskirties produktai taip pat neįtraukiami į importo ir eksporto duomenis.

Tiekimo balansas skaičiuojamas pagal formulę:

Tikrasis vartojimas =

[(visas sugautų žuvų kiekis – pramoniniais tikslais sugautų žuvų kiekis) + akvakultūra + importas] – eksportas

Šviežių produktų suvartojimas namų ūkiuose – tai suvartojimas, nustatytas šalies namų ūkių imtyje. Šiuos duomenis EUMOFA perka iš privataus informacijos tiekėjo. Daugiau informacijos rasite:

Mėnesio rodikliai

Metų rodikliai

 

Duomenys ir ataskaitos

Iš anksto nustatytos tikrojo vartojimo užklausos:

Metų skiltis

Iš anksto nustatytos suvartojimo namų ūkiuose užklausos:

Mėnesio skiltis

Metų skiltis