Opskrbni lanac i teritorijalna pokrivenost

 

Svi stupnjevi opskrbnog lanca

cija je iznimka jedino veleprodaja
Izvori : EUROSTAT i administracije Država clanica