Opskrbni lanac i geografska pokrivenost

Prva prodaja

Izvori : Bilješke o prodaji / Podaci o dražbi

Veleprodaja

Izvori : tržišta namijenjena veleprodaji (putem administracije Država clanica)

Uvoz

Izvor : DG Taxud TSS

Maloprodaja

Izvori : Istraživanja provedena od strane Država clanica; Europski davatelji podataka