Trgovina

         Opis, PoveznicePodatci i izvještaji

 

Opis

 

Izvoz (izvan EU) predstavlja robu koju evidentiraju Države članice kod napuštanja teritorija EU (tranzit nije uključen).

 

Uvoz (izvan EU) predstavlja robu koju evidentiraju Države članice kod ulaska na teritorij EU (tranzit nije uključen).

 

Intra-EU trgovina statistička evidencija trgovine robom između Država članica EU.

 

Standardni izvor za statistiku trgovine izvan EU predstavljaju carinske deklaracije. Za trgovinu unutar EU, izvor predstavljaju sva registrirana poduzeća s PDV brojem koja trguju s ostalim Državama članicama.

 

Za izvoz država partner ona država koja se određuje prilikom izvoza kao završna destinacija robe.

 

Za uvoz država partner država podrijetla robe.

 

U EUMOFA-i su podatci o trgovini dostupni pod tjednim cijenama (uvoz izvan EU), mjesečnim trendovima i godišnjim podatcima. Podatci potječu iz EUROSTAT-a – COMEXT-a. Za više informacija o kakvoći Europske statistike vezane uz međunarodnu trgovinu robom, molimo Vas pogledajte sljedeći dokument.  Za više detalja o trgovini u EUMOF-i, pogledajte:

 

Mjesečni pokazatelji

Godišnji pokazatelji

 

Poveznice

 

International trade and the EU market for fisheries and aquaculture products (2015). Dostupno na engleskom.
 

Eurostat: Izvješće o kakvoći iz područja europske statistike vezane uz međunarodnu trgovinu robom (2014).Dostupno na engleskom.
 

 

Podatci i izvještaji

Unaprijed definirani upiti vezani uz trgovinu:

Tjedni odjeljak

Mjesečni odjeljak

Godišnji odjeljak