Meta podatci

Sakupljanje podataka

Naslov Opis Akcija
Metadata 1 – Sakupljanje podataka "Sakupljanje podataka” opisuje metodologiju kojom se koristi Europski tržišni opservatorij za ribarstvo i proizvode akvakulture (EUMOFA) s ciljem sakupljanja podataka iz raznih izvora, te koji takoder pruža sve potrebne detalje i specifikacije sakupljenih podataka (vrsta podatka, ucestalost, vrijeme kašnjenja, podrijetlo podataka, itd.).
Prilog 1 Odabrani proizvodi na EU/nacionalnoj razini

Upravljanje podatcima

Naslov Opis Akcija
Metadata 2 – Upravljanje podatcima "Upravljanje podatcima"opisuje usvojene postupke od strane Europskog tržišnog opservatorija za ribarstvo i proizvode akvakulture (EUMOFA) u svrhu harmonizacije sakupljenih podataka.
Prilog 1 Popis glavnih tržišnih vrsta i robnih skupina
Prilog 2 Popis EUMOFA stanja konzerviranja i prezentacije
Prilog 3 Korelacija glavnih tržišnih vrsta/robnih skupina i ERS šifri
Prilog 4 Korelacija glavnih tržišnih vrsta/robnih skupina i CN-8 od 2001. Do 2022.
Prilog 5 Korelacijska tablica ERS prezentacije i šifri stanja konzerviranja i EUMOFA prezentacija i stanja konzerviranja
Prilog 6 Korelacijska tablica šifri prezentacije EUROSTAT-a i stanja konzerviranja i prezentacije opservatorija EUMOFA
Prilog 7 Faktori konverzije nomenklature CN-8 od 2001. Do 2021.
Prilog 8 Korelacijska tablica Luka/obalnih podrucja
Prilog 9 Korelacija glavnih tržišnih vrsta/robnih skupina i HS-6 od 1996 Do 2022
Prilog 10 Korelacija glavnih tržišnih vrsta/robnih skupina i norveški HS-8 od 2001 Do 2022
Prilog 11 Korelacija glavnih tržišnih vrsta/robnih skupina i islandski HS-8 od 2001 Do 2022