List opskrbne bilance

List opskrbne bilance je izrađen radi pružanja procjene dostupne opskrbe za ljudsku potrošnju, oboje, kao sveukupna potrošnja i kao potrošnja po glavi stanovnika. Tablica u nastavku pruža opskrbnu bilancu na razini EU-a u cijelosti i prema skupini proizvoda i glavnim komercijalnim vrstama.