Opskrbni lanac i geografska pokrivenost

Prva prodaja

Izvori: Bilješke o prodaji

Uvoz/Izvoz

Izvori: EUROSTAT-COMEXT, NO + IS, Administracije, FAO-Globefish

 

Veleprodaja

Izvori: Piraeus

 

Potrošnja

Izvori: Europanel